Vår verksamhet

Finland är ett av de vattenrikaste länderna i världen. Skärgårdspolitiken lyfter fram dess styrkor och potential och utvecklar dem vidare.