Skärgårds-
politiken

Strandklippan och en flicka

Mätt med antalet öar toppar Finland listan i Europa, och mätt med andelen insjövatten tar Finland första platsen i världen.

Skärgården är full av liv - läs mer
Mies ja lapsi veneessä

Skärgårdspolitiken i korthet

Skärgårdspolitiken är den äldsta delen av Finlands regionalpolitik. Den har drivits sedan 1949.


Skärgården och vattendragen inverkar på den finländska samhällsstrukturen och gör den splittrad. Den splittrade samhällsstrukturen försätter områdena i en ojämlik ställning och målet med skärgårdspolitiken är att minska de olägenheter som orsakas av förhållandena kring vattendragen och i skärgården.


Skärgårdspolitiken har en viktig roll när det gäller att lyfta fram skärgårds- och insjöområdenas styrkor och lokala potential. Utgångspunkten för skärgårdspolitiken är en ekonomiskt, miljömässigt, socialt och kulturellt hållbar regionutveckling.

Läs mer: Vad är skärgårdspolitik?

Läs mer: Vad är skärgårdspolitik?

Nyheter