Skärgårds-, kust- och insjöseminariet 3-4.6.2019, Asikkala

Uutiset

I år samlade skärgårds-, kust- och insjöseminariet i Asikkala närmare 160 skärgårdsaktörer från hela landet. Seminariet, som ordnades för 30:e gången, gick av stapeln i vackert juniväder och fin miljö på Aurinkovuori skola.

När seminariet inletts med anmälan och lunch förflyttade sig deltagarna till Vääksy samskolas auditorium, där de välkomnades på skärgårdsdelegationens, Asikkala kommuns och Päijänne-Tavastlands landskaps vägnar. Efter öppningsanförandet intogs scenen av turistföretagaren Saimi Hoyer som berättade om hur det är att vara turistföretagare samt om de mångsidiga möjligheterna som de vackra vattenområdena erbjuder. Saimi lyfte särskilt fram skärgårds-, kust- och insjöområdenas unika karaktär och hur man kan sporra till att utnyttja områdenas potential.

När Saimi talat färdigt gick turen till Hannu Komu från föreningen Suoma ry som presenterade kampanjen 100 orsaker att resa i Finland. Kampanjens syfte är att främja inrikesturismen i Finland och öka synligheten för företag i olika storlekar. Inrikesturismen intresserar särskilt unga och kampanjen har nått ut till rekordmånga människor i år.

Senare på dagen intogs scenen av seminariets projektföredragande som berättade kort om sina projekt. Efter presentationerna kunde deltagarna bekanta sig närmare med projekten på projektområdet. Genom projektpresentationerna fick deltagarna möjlighet att ta del av effektiva förfaranden som andra skärgårdsaktörer tillämpat sig av. På seminariet presenterades följande projekt: PUSA-projektet (Puhdas Pien-Saimaa, Mikko Lösönen), STAR-projektet (Posintra, Annika Weckman), Vesijärvisäätiö (Irma Peltola, Vesijärvisäätiö), Kustrutten (Kimitoön, Benjamin Donner), Gäddan och gänget (Skärgårdshavets biosfärområde, Pia Prost), Circular water challenge (Nordiska skärgårdssamarbetet, Annastina Sarlin), Nordic Nature Health Hub (Naturresursinstitutet, Pia Smed), Western Lakeland-projektet (Lahti Region Oy) och projektet Reitit menestykseen (Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry).

På eftermiddagen skålade deltagarna för sommaren och bekantade sig med varandra på projektområdet. På projektområdet fanns förutom projekten även skärgårdsdelegationens informationsdisk. Vid disken kunde seminariedeltagarna lämna in bekymmer som gällde skärgården, rösta på tidpunkten för nästa års seminarium och framföra önskemål om skärgårdsdelegationens kommunikation. Via infodisken fick vi mångsidig information om skärgårdsaktörernas önskemål och tankar om informationen i skärgårdsfrågor samt andra teman.

Mot kvällen förflyttade sig deltagarna till Hotell Tallukka, där vi bjöds på middag av Asikkala kommun. Förutom god mat fick vi under kvällens lopp njuta av standupkomiker och karaoke. Från fönstret i Tallukkas restaurang öppnade sig en fantastisk vy över sjölandskapet som satte guldkant på den lyckade seminariedagen.

Borde man vara orolig?

Under den andra seminariedagens morgon anlände Sari Rannanpää från MDI för att berätta om den unika skärgårdspolitiken i Finland. Sari presenterade MDI:s referentstudie om skärgårdspolitiken i de övriga europeiska länderna. Studien är intressant eftersom det saknas tidigare forskning om ämnet. Av studien framgick den finländska skärgårdspolitikens strategiska karaktär jämfört med de övriga europeiska länderna. Endast i Kroatien tillämpas en liknande politik med betoning på strategisk utveckling. En strategisk syn på utvecklingen av skärgården ger de bästa resultaten.

Efter Saris presentation var det dags att gå igenom de bekymmer gällande skärgården som skärgårdsaktörerna hade lämnat in tidigare. Paneldiskussionen i stil med tv-programmet ”Pitääkö olla huolissaan?” (Borde man vara orolig) väckte många tankar om skärgårdens framtid och utmaningar. Skärgårdsaktörerna bekymrar sig bland annat om postutdelningen, förbindelsetrafiken och fastighetsskatten i skärgården. Medlemmarna i skärgårdsdelegationen lovade på ett lekfullt sätt lösa seminariedeltagarnas problem, och regeringsprogrammet som blev klart lämpligt till seminariet gav de facto svar på en del av problemen.

Efter paneldiskussionen var det dags att avsluta det två dagar långa seminariet. Före lunchen och hemfärden avslöjades platsen för nästa års seminarium: skärgårds-, kust- och insjöseminariet går då av stapeln i Pyhtää. Välkommen!

Lorem ipsum