Trafik

Finferries

Finlands Färjetrafik Ab eller Finferries är ett statsägt aktiebolag som sköter färje- och förbindelsefartygstrafik.

https://www.finferries.fi/

Suomen Matkustajalaivayhdistys - Passagerarfartygsföreningen i Finland rf

Suomen Matkustajalaivayhdistys - Passagerarfartygsföreningen i Finland rfDe rederier för persontrafik som under mer än fyrtio år hört till sammanlagt fyra olika föreningar och som är verksamma i kust- och insjöområden slog sig samman och bildade en landsomfattande intressebevakningsförening den 19 november 2004. Föreningen är tvåspråkig och har också åländska medlemmar.

http://www.kesatieonvesitie.fi/

Segling och Båtsport i Finland rf

Segling och Båtsport i Finland rfFöreningen är en intresseorganisation för finländska segel- och båtklubbar. Den främjar, styr och övervakar seglingen och båttrafiken i Finland.

https://spv.fi/

Finlands Hamnförbund

Förbundet gör frakt- och passagerarhamnarnas röst hörd i beslutsfattandet i Finland och i EU. Till hamnförbundet hör 30 havs- och insjöhamnar som utvecklar hamninfrastrukturen och tillhandahåller hamntjänster. Bland medlemmarna finns såväl allmänna hamnar som industrihamnar.

http://www.satamaliitto.fi/fin/

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Finnboat är en branschorganisation för industrin och handeln inom båtbranschen i vårt land.

http://www.finnboat.fi/fi/index.html