Miljö

Det unika Skärgårddshavet

Det unika skärgårdshavet är en femårig kommunikations- och marknadsföringsoperation med målet att ge skärgårdshavet en ren och frisk framtid. Operationens mål är att öka kunskapen om skärgårdshavet och dess uppskattning såväl bland allmänheten som bland beslutsfattarna samtidigt som man vill få till stånd politiska beslut för att rädda skärgårdshavet. Operationen genomförs av Centrum Balticum och Skyddsfonden för Skärgårdshavet i samarbete med Veijonen Consulting oy.

https://www.ainutlaatuinensaaristomeri.fi/

John Nurminens stiftelse

Stiftelsens mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer.

https://johnnurmisensaatio.fi/

Natur och Miljö

Natur och Miljö är en ideell, partipolitiskt obunden miljöorganisation som arbetar på svenska i Finland. Vi för våra medlemmars talan och vår drivkraft är kärleken till naturen.

https://naturochmiljo.fi/hem/

Håll Skärgården Ren rf

Föreningen är en landsomfattande miljöorganisation för alla båtförare och sjötrafikanter. Föreningen har arbetat för en renare skärgårds- och insjönatur sedan 1969. Föreningens verksamhetsområde omfattar Skärgårdshavet, Saimen, Päijänne, Bottniska viken, Birkaland och östra Finska viken.

http://www.hallskargardenren.fi/sv

Skärgårdshavets biosfärområdet

Biosfärområdets uppdrag är att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap på en hållbar grund.

http://biosfar.fi/