Skärgårdsseminariet ordnades i nationallandskapet i Koli

Årets riksomfattande skärgårdsseminarium ordnades i insjöskärgården i Lieksa, som är en kommun med skärgårdsdel. Seminariets teman, det vill säga natur, turism och kultur, passade utmärkt ihop med Kolis fantastiska nationallandskap, där seminariet ägde rum.

Seminariet öppnades av Mikko Ollikainen, ordförande för skärgårdsdelegationen. Ollikainen berättade att hans första ordförandeskap i skärgårdsdelegationen har fått en fartfylld start. Delegationen bereder som bäst ett nytt skärgårdsprogram och följer den pågående uppdateringen av skärgårdslagen vid jord- och skogsbruksministeriet. Delegationen har under våren diskuterat bland annat välfärdsområdenas tjänster och utdelningen av postpaket i skärgården.

På kryssning i Pielisjärvi
På kryssning i Pielisjärvi

Kommunerna med skärgårdsdel i Norra Karelen deltog i en paneldiskussion om särdragen i insjöskärgården. Panelen modererades av kontaktchef Jarno Turunen från Norra Karelens landskapsförbund. I paneldiskussionen deltog Henri Tanskanen (Juga), Pekka Hirvonen (Kides), Pirre Seppänen (Lieksa), Hannele Mikkanen (Libelits) och Esko Rautiainen (Rääkkylä). Kommundirektörerna betonade vikten av att utveckla inlandssjöfarten och de inre vattenvägarna. Vattendragen har en betydande inverkan på bland annat näringslivet, och samtliga kommuner har investerat i hamnar. Kommundirektörerna betonade dessutom betydelsen av säsongsboende. I många kommuner mångdubblas antalet invånare säsongsvis. I Libelits finns en kommitté för fritidsinvånare som påverkar beslutsfattandet i kommunen. Kommittén behandlar bland annat planläggningar, projekt och säkerhetsfrågor. Turismens betydelse för insjöskärgården ökar och avsikten är att locka nya företag till regionen. Dessutom konstaterades det att de extrema vädervariationer som följer av klimatförändringarna är synliga även i insjöskärgården.

Efter panelen framförde den världsberömda cellisten Jussi Makkonen och pianisten Nazig Azezian musik komponerad av Sibelius. Samtidigt fick man höra hur landskapet i Koli har inspirerat konstnärer genom åren.

Seminariet leddes av den karismatiska Sari Kaasinen. Kaasinen berättade också om Saimenområdets status som European Region of Gastronomy. Hon konstaterade att den största upplevelsen för en internationell turist är det som är bekant och vanligt för oss. Kaasinen talade också om hållbar turism och påminde om att det även för Finland är aktuellt att förbereda sig på massturism.

Seminariedeltagarna njuter av kaffe kokat över öppen eld
Seminariedeltagarna njuter av kaffe kokat över öppen eld

Kontaktchef Tiina Hakkarainen från Forststyrelsen berättade om naturens effekter på välbefinnandet. Det välbefinnande som naturen ger har en betydande inverkan både på den lokala ekonomin och på folkhälsan. Vilma Lehtovaara, koordinator för biosfärområden vid NTM-centralen i Norra Karelen, berättade om Norra Karelens biosfärområde. Lehtovaara talade också om regenerativ turism, som handlar om att lämna resmålet i ett bättre skick än det var när man kom dit. Tiina Kanninen, verkställande direktör för Kolin Matkailu, berättade om hur olika möjligheter att uppleva naturen har lett till nya turistprodukter.

Kaisa Rönkkö redogjorde för kulturens betydelse för den övergripande säkerheten
Kaisa Rönkkö redogjorde för kulturens betydelse för den övergripande säkerheten

Direktören för Centret för konstfrämjande Kaisa Rönkkö belyste hur kulturen anknyter till säkerhet och försvar och hur till exempel konsten är synlig i krig. Konstens och kulturens betydelse får inte underskattas som en del av den övergripande säkerheten och regionernas kvarhållnings- och attraktionskraft.

Den första seminariedagen kulminerade med tillkännagivandet av var och när nästa års seminarium kommer att äga rum. Nästa år ordnas skärgårdsseminariet i Malax, Österbotten den 10–11 juni 2025! 

Under seminariets andra dag besökte deltagarna Kolis vandringsleder, där en workshop för att bereda det nya riksomfattande skärgårdsprogrammet ordnades under ledning av konsultbyrån för regionutveckling MDI. Det nya skärgårdsprogrammet kommer att publiceras i början av hösten.

Under vanrdingsworkshoppen dryftades bland annat visionen för det nya skärgårdsprogrammet
Under vanrdingsworkshoppen dryftades bland annat visionen för det nya skärgårdsprogrammet
Stämningarna under workshoppen vid Ukko-Koli
Stämningarna under workshoppen vid Ukko-Koli

Seminariet arrangerades av skärgårdsdelegationen, Norra Karelens landskapsförbund och Lieksa stad. Ett varmt tack till alla talare och deltagare! Vi ses nästa år i Malax!