Under skärgårdens superdagar den 8–9 november 2022 flyttar en bit av skärgården in i riksdagen

Skärgårdsdelegationen ordnar för första gången skärgårdens superdagar i riksdagen den 8-9 november.

Syftet med superdagarna är att lyfta fram skärgårdens och vattenområdenas karaktäristiska särdrag samt mångfalden mellan regioner och aktörer. Målgruppen är i första hand riksdagsledamöter, deras assistenter och övrig riksdagspersonal. 

Skärgårdsbarn på besök i riksdagen

Skärgårdens superdagar börjar tisdagen den 8 november, då över 250 skärgårdsbarn anländer till riksdagen på besök. För barnen ordnas guidade rundvandringar i riksdagen, varefter de har möjlighet att träffa riksdagsledamöter och ställa frågor till dem i samband med ett mellanmål. Barnen kommer från följande skolor:

 • Velkua, Rymättylä och Merimasku skolor från Nådendal
 • Iniö skola, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola från Pargas
 • Lohilahti-enheten från Sulkava
 • Kivimaa skola från Gustavs
 • Karlö skola från Karlö

Skärgårdstorg mitt i Lilla parlamentet

Superdagarna fortsätter onsdagen den 9 november, då Lilla parlamentets auditorium förvandlas till ett skärgårdstorg. Till skärgårdstorget har bjudits in riksdagsledamöter, deras assistenter, övrig riksdagspersonal och skärgårdsaktörer. På skärgårdstorget får gästerna bekanta sig med skärgårdskommuner och skärgårdens mångsidiga aktörer. På skärgårdstorget är följande aktörer presenterade:

 • Malax, Puumala, Kimitoön, Enonkoski, Pargas, Sulkava, Gustavs, Karlö och Hirvensalmi
 • Sveaborg, Kvarkens skärgård, Skärgårdshavets biosfärområde, Norra Karelens biosfärområde, Päijännes biosfärområde och den nordiska klinkbåtstraditionen
 • Finlands Fiskodlarförbund rf och Finlands yrkesfiskarförbund FYFF rf
 • Mäkelän lammastila, Kala-Puula Oy, ArtTeatro och Bengtskär
 • Forststyrelsen, Håll Skärgården Ren rf, FÖSS ry, Företagsam Skärgård, Åbo Akademis Skärgårdsinstitut och Operaatio ainutlaatuinen saaristomeri

  Det nationella skärgårdsseminariet ordnas i samband med skärgårdens superdagar i riksdagen

  Superdagarna kulminerar i det nationella skärgårdsseminariet 2022 i Lilla parlamentet. Till skärgårdsseminariet har bjudits in riksdagsledamöter och skärgårdsaktörer runt om i landet. Konferencier på seminariet är Helsingin Sanomats reporter Jonna Rönkä. Seminariet öppnas av riksdagens talman Matti Vanhanen, varefter vi hör välkomstord av skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist. Kvällen fortsätter med ett anförande om skärgårdens framtid av Mårten Mickos, vd för företaget HackerOne bosatt i Nagu skärgård. På seminariet presenteras även de mest intressanta resultaten av den färska utredningen ”Finlands skärgårdsområden i ljuset av statistiken” (Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI) och skärgårdsdelegationens valteman.

  ”Skärgårdens superdagar hålls i år för första gången. Många människor har en positiv inställning till den finska skärgården och målet med evenemanget är att öka kännedomen om skärgårdens vardag året runt hos både beslutsfattare och tjänstemän. Ett av våra fokusområden har varit skärgårdens barn och unga och därför har vi även bjudit in skärgårdsbarnen på ett besök till riksdagen. Vi hoppas att skärgårdens superdagar tas emot med glädje och att vi kan ordna evenemanget igen i framtiden”, säger skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist.

  Kolla in programmet för skärgårdens superdagar på evenemangssidan saaristopolitiikka.fi.

  Tilläggsinformation