Särdragen hos områden präglade av skärgård och vattendrag presenterades vid skärgårdens superdagar i riksdagen

Skärgårdsdelegationen ordnade för första gången skärgårdens superdagar i riksdagen den 8–9 november 2022.

Barn från skärgården fick bekanta sig med riksdagen och riksdagsledamöternas arbete

Skärgårdens superdagar inleddes på tisdagen med att skärgårdsskolor besökte riksdagen. Skärgårdsdelegationen hade bjudit in cirka 250 barn och vuxna från Nådendal, Pargas, Sulkava, Gustavs och Karlö till riksdagen. Besökarna kom från följande skolor: Velkuan koulu, Rymättylän koulu, Merimaskun koulu, Iniö skola, Kyrkbackens skola, Skärgårdshavets skola, Lohilahti-enheten vid Sulkavan yhtenäiskoulu, Kivimaan koulu och Hailuodon koulu.

Besöket inleddes med en guidad rundtur i riksdagen. Efter den fick barnen träffa riksdagsledamöter och ställa frågor till dem samtidigt som det bjöds på mellanmål. Svenska Yle filmade en del av Kyrkbackens skolas besök i riksdagen. Videon kan ses på Yle Arenan. (Yle Nyheter TV-nytt 8.11. Inslaget syns vid 16:22–18:47).

Genuint skärgårdstorg gav skärgårdskänsla i Lilla parlamentet

På onsdagen förvandlades auditoriet i Lilla parlamentet till ett skärgårdstorg, där besökarna fick bekanta sig med olika aktörer i skärgården. Bland annat skärgårdskommuner och intressegrupper presenterade sig på skärgårdstorget. Följande presenterade sig på skärgårdstorget:

  • Malax, Puumala, Kimitoön, Enonkoski, Pargas, Sulkava, Gustavs, Karlö och Hirvensalmi
  • Unesco-objekt i skärgården: Sveaborg, Kvarkens skärgård, Skärgårdshavets och Norra Karelens biosfärområden, Päijänne biosfärområde (kandiderar till biosfärprogrammet) samt den nordiska klinkbåtstraditionen
  • Fiskerinäringen: Finlands Fiskodlarförbund rf 
  • Företagare i skärgården: Mäkelän Lammastila, Kala-Puula Oy, ArtTeatro och Bengtskär
  • Forststyrelsen, Pidä Saaristo siistinä – Håll Skärgården ren ry, Finlands öar rf, Företagsam skärgård, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och operationen Det unika Skärgårdshavet

På torget kunde man pröva sin fiskelycka och placera sig själv på en karta som var gjord utifrån skärgårdstypologin.

Vid skärgårdsseminariet offentliggjordes en rapport om skärgården och skärgårdsdelegationens valteman

Skärgårdens superdagar kulminerade i årets upplaga av det riksomfattande skärgårdsseminariet. Seminariet hölls i Lilla parlamentet och samlade över 100 skärgårdsaktörer och riksdagsledamöter från hela landet.

Seminariet öppnades av riksdagens talman Matti Vanhanen. I sitt anförande betonade Vanhanen skärgårdens betydelse ur säkerhetssynvinkel: ”Det är viktigt att skärgårdsområdena förblir bebodda. Det gäller i synnerhet den yttre havsskärgården. Det får inte uppstå något vakuum.”

Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist berättade i sitt anförande om skärgårdsdelegationens arbete under den pågående mandatperioden. Mandatperioden inleddes med att det utarbetades ett nationellt program för utveckling av skärgårds- och insjöområdena 2020–2023, ”Människornas skärgård”. Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp i utvecklingsprogrammet. Under mandatperioden har det också skapats en skärgårdsklassificering, och dessutom har definitionen av skärgårdsområde och kriterierna för skärgårdskommuner uppdaterats. I år har skärgårdsdelegationen utarbetat en bedömningspromemoria om behoven av att uppdatera skärgårdslagen från 1981. ”Ingenting sker automatiskt, utan bakom allt det som jag nämnde ligger hårt arbete för skärgårdens bästa. Även om valperioden närmar sig sitt slut, förblir skärgårdsfrågorna på agendan. Det bör vi alla se till”, sade Bergqvist.

Seminariedeltagarna fick också lyssna till Mårten Mickos, vd för företaget HackerOne, som deltog via videolänk från San Francisco. Mickos är en toppexpert inom teknikbranschen och en av de mest kända och framgångsrika finländarna i Silicon Valley i Kalifornien. År 2008 sålde Mickos sitt företag MySQL för en miljard dollar. Mickos pendlar smidigt mellan Silicon Valley och Nagu samtidigt som han leder sitt internationella företag. ”En liten del av finländarna bor permanent i skärgården. En mycket större andel tycker att skärgården hör till det finaste vårt land har att erbjuda. Varje ö och holme som det går bra för är samtidigt en framgång för hela vårt land”, konstaterade Mickos.

På onsdagen publicerades den statistiska rapporten ”Suomen saaristoalueet tilastojen kertomana” (Finlands skärgårdsområden i ljuset av statistiken), som utarbetats av konsultbyån MDI på beställning av skärgårdsdelegationen. Sari Rannanpää, ledande sakkunnig vid MDI, presenterade resultaten av den statistiska undersökningen för seminariepubliken. De statistiska översikterna Suomen saaristoalueet tilastojen kertomana – tilastokatsaus saaristoluokituksella och Tilastokatsaus saaristoluokituksella – Maakuntien saaristoalueet tilastojen kertomana finns i statsrådets publikationsarkiv Valto.

Skärgårdsdelegationens medlemmar Sandra Bergqvist, Raimo Kurki, Nina Söderlund, Jere Riikonen och Outi Lankia presenterade skärgårdsdelegationens valteman inför regeringsperioden 2023–2027. Ett centralt mål för skärgårdsdelegationen den kommande regeringsperioden är en uppdatering av skärgårdslagen. De övriga målen gäller dataförbindelserna, servicen och sysselsättningen i skärgården, multilokalitet, skärgårdens unika natur, miljö och kultur och även förmåga att klara kriser. På webbplatsen skargardspolitiken.fi finns skärgårdsdelegationens mål för valperioden att läsas i sin helhet.

Skärgårdsseminariet och skärgårdens superdagar kulminerade i en middag i Lilla parlamentets restaurang. Riksdagens restauranger serverades inhemsk fisk hela veckan, och restaurangerna var dekorerade enligt skärgårdstemat.

Konferencier vid skärgårdsseminariet var Jonna Rönkä, redaktör vid Helsingin Sanomat. Mediafarmi Oy skötte direktsändningen av seminariet. En inspelning av seminariet kan ses i två veckors tid via denna länk.

Målet är att ordna skärgårdens superdagar i riksdagen även i fortsättningen

Målet med skärgårdens superdagar är att i riksdagen lyfta fram särdragen hos områden som präglas av skärgård och vattendrag och visa upp mångfalden av områden, människor och aktörer. Skärgårdsdelegationen generalsekreterare Elina Auri konstaterar att målet för evenemanget uppnåddes: ”Vårt mål var att flytta in en bit av skärgården i riksdagen, och jag tycker att vi lyckades bra med det. Den positiva respons som vi fick på evenemanget gör att vi gärna vill ordna superdagarna fler gånger.”

Tilläggsinformation