En finsk motsvarighet för den japanska lokala donationsmodellen utvecklas

Auringonlasku vesistömaisemassa

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd (HAMA) undersöker möjligheterna med en mekanism som liknar den japanska lokala donationsmodellen för att stärka livskraften i Finlands HAMA-områden. Den påbörjade utredningen leds av MDI.

Furusato Nozei, det vill säga en lokal donationsmodell har varit populärt i Japan där medborgare kan ge frivilliga penningdonationer till en kommun utanför deras hemkommun. Givaren kan välja till vilket ändamål hen vill styra medlen och som ersättning för donationen får givaren lokala produkter, såsom mat, tjänster eller gåvor. I den japanska modellen kan givaren dra av donationsbeloppet vid inkomstbeskattningen.

Modellen har använts i Japan sedan 2008. Det fanns upp till fyra miljoner enskilda donatorer under år 2018 och de donerade sammanlagt fyra miljarder euro under samma år. Donationerna riktades till olika projekt som hade satts igång av kommunerna.

”Furusato nozei” har visat sig ha en positiv inverkan på Japans lokala ekonomi, eftersom den skapar en utmärkt förutsättning för nationell kännedom för landsbygdsområden och erbjuder lokala specialiteter för konsumenterna.

Kuhmo, Malax och Puumala är involverade i studien

Frågan gällande möjlighet till skatteavdrag har uteslutits från utredningen. Det är ett koncept för en modell där kommunen skulle kunna samla in medel för att stärka sin livskraft. Exempelvis skulle invånare som flyttat från orten eller som bor säsongsvis i kommunen kunna skänka pengar till aktiviteter i kommunen och få som ersättning lokala tjänster, upplevelser och varor, vilket inte är aktuellt i denna studie.

Syftet här är att kartlägga den japanska modellens doktriner och genomföra 3–4 finska fallstudier med glesbygdskommuner som är intresserade av modellen. Tills vidare är kommunerna Kuhmo, Malax och Puumala involverade i fallstudierna. Fokus är på att utveckla ett servicekoncept, som är intressant för den lokala tredje sektorn och företagen och lyfter kommunens mångsidiga och livskraftiga förenings- och tjänstebransch.

Konceptet tas fram i samarbete med kommuner och deras intressenter, vartefter konceptet testas i workshops där till exempel kommunala aktörer och intressenter, fritidsbor, utflyttare samt lokala företag deltar. Studien kommer att redovisas för riksdagens arbetsgrupp för glesbygd under hösten 2022. Arbetsgruppen kommer att diskutera eventuell uppföljning och kommunala pilotförsök utifrån rapporteringen.

I utredningsgruppen ingår experter från MDI, Pauliina Seppälä och Petteri Niskanen från Mesenaatti.me, Ari-Veikko Anttiroiko, biträdande professor vid Tammerfors universitet, och Ikuie Nakayama, expert i Japan.

Kontaktpersoner

Leadande expert Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI Public Ab, etunimi.sukunimi@mdi.fi, +358 505 134 810

Specialsakkunnig Auli Sihvola, jord- och skogsbruksministeriet, förnam.efternam@gov.fi, +358 295 162 442

Ordförande, parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygder Hanna Huttunen, förnam.efternam@riksdagen.fi, tel. 09 432 3077

Kommuner

Kommundirektör Tytti Määttä, Kuhmo, 044 7255 220

Kommundirektör Jenny Malmsten, Malax, 050 437 2447

Flyttagent Seija Paksu, Puumala, 050 526 1888

Mer information om ”Furusato nozei” -modell på finska

Digitaaliset alustaekosysteemit ja kuntien elinvoima – Tapaustutkimus Japanista