Skärgårdskommuner och -delkommuner i Finland

I Finland det finns åtta skärgårdskommuner och fyrtio skärgårdsdelkommuner.

Skärgårdskommuner

  • http://www.enonkoski.fi/
  • Vid Saimen i Södra Savolax
  • 1 400 invånare
  • Kommunens totala areal är cirka 452 km², av vilken markarealen är cirka 323 km² och vattenarealen cirka 129 km². Strandlinjen är 840 km, av vilken drygt 26 % är skyddad
  • https://www.kustavi.fi/
  • Egentliga Finlands landskap
  • 920 invånare
  • Areal 770 km2, av vilken markareal 166 km2 och vattenareal 604 km2
  • Strandlinje 908 km
  • I Gustavs finns flera skärgårdsområden som räknas till Natura-objekt
  • https://www.hailuoto.fi/
  • Norra Österbottens landskap
  • Den största ön i Bottenviken
  • Den enda ön i Bottenviken med permanent bosättning som saknar fast vägförbindelse till Fastlandsfinland
  • 1 000 invånare
  • https://www.kemionsaari.fi
  • Egentliga Finlands landskap
  • 6 270 invånare
  • Areal 2 801,02 km², av vilken 10,91 km² insjöar och 2 103,27 km² havsområden
  • Kommunen är tvåspråkig; 28,1 % har finska och 68,7 % svenska som modersmål
  • Kommunen består av tidigare Dragsfjärd skärgårdskommun, samt Kimito och Västanfjärd skärgårdsdelkommuner
  • https://www.malax.fi/
  • Landskapet Österbotten
  • 5 500 invånare
  • areal 1954 km² (land 521 km², sötvatten 4 km², havsvatten 1429 km²)
  • tvåspråkig; finskspråkiga 9,7 %, svenskspråkiga 85,1 %
  • folktäthet 10,5 invånare/km²
  • https://www.parainen.fi/
  • Egentliga Finlands landskap
  • Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu kommuner samt Pargas stad bildade 1.1.2009 Väståbolands stad, som 1.1.2012 tog namnet Pargas stad.
  • 15 500 invånare
  • tvåspråkig: 57 % svenskspråkiga, 42 % finskspråkiga, 1 % övriga
  • Pargas stad omfattar en stor del av Skärgårdshavets område med dess tusentals öar och skär

Skärgårdsdelkommuner

  • https://www.asikkala.fi/
  • Päijänne-Tavastlands landskap, mellan Vesijärvi och Päijänne
  • invånare 8 150
  • strandlinje 581 km
  • https://www.porvoo.fi/
  • Nylands landskap
  • invånarantal 50 290
  • tvåspråkig; 64,1 procent av invånarna är finskspråkiga, 29,6 procent svenskspråkiga
  • Vidsträckt skärgård: i området bl.a. Pellinge skärgård som består av flera hundra öar
  • I Borgå finns Sköldvik, till fraktmängder sett den största hamnen i Finland
  • https://www.espoo.fi
  • Nylands landskap, vid Finska viken
  • invånarantal 283 900
  • öar både i havet och i inre skärgården
  • https://www.inkoo.fi/
  • Vid Finska viken i Västra Nyland, 55 km väster om Helsingfors
  • invånarantal 5 400
  • vidsträckt skärgård framför Ingå
  • https://www.joutsa.fi/
  • Mellersta Finlands landskap, omgiven av flera sjöar och vattendrag
  • invånare 4 500
  • strandlinje 1 300 km
  • https://www.juuka.fi
  • Norra Karelens landskap, på västra sidan om sjön Pielinen
  • 438 km strandlinje
  • invånarantal 4 930
  • https://www.jyvaskyla.fi/
  • Mellersta Finlands landskap
  • invånarantal 143 000
  • i norra ändan av Päijänne, även flera andra vattendrag i området
  • https://www.kivijarvi.fi/kunta
  • Västra Finlands län, norra Mellersta Finland, vid Suomenselkä
  • 1 200 invånare
  • areal 600 km2, av vilken 114 km2 täcks av vattendrag
  • https://www.mustasaari.fi/
  • Österbottens landskap
  • invånarantal 19 440
  • Tvåspråkig kommun: 68,8 procent har svenska som modersmål och 28,9 procent har finska som modersmål
  • Strandlinje 1 600 km
  • Vidsträckt skärgårdsområde i Korsholm av vilket en stor del hör till UNESCO:s världsarvsobjekt
  • www.kotka.fi
  • Södra delen av Kymmenedalens landskap, vid Finka viken
  • Invånarantal 52 930
  • Betydande hamnstad
  • 170 km strandlinje
  • 400 öar
  • https://www.kuopio.fi/
  • Norra Savolax landskapscentrum, vid sjön Kallavesi
  • hamnstad omgiven av en skärgård som hör till inlandets största
  • invånarantal 118 000
  • areal 4 326,36 km², av vilken 1 085,33 km² är vattendrag
  • https://www.kirkkonummi.fi/
  • I Nylands landskap, vid Finska vikens kust, del av Helsingforsregionen
  • invånarantal 39 270
  • tvåspråkig kommun: 76,0 procent är finskspråkiga och 16,9 procent svenskspråkiga
  • 900 öar
  • https://www.larsmo.fi/
  • Vid Bottniska viken i Österbottens landskap
  • invånarantal 5 350
  • areal 853,28 km², av vilken 676,73 km² är havsområden och 34,10 km² sjöar
  • Den mest svenskspråkiga kommunen i Fastlandsfinland: 92 procent av invånarna är svenskspråkiga, 6 procent finskspråkiga
  • Larsmo skärgård hör till Natura-objekten
  • https://www.lieksa.fi/
  • Vid sjön Pielinen i Norra Karelens landskap
  • invånarantal 11 090
  • areal 4 067,71 km2, av vilken 649,82 km2 är vattendrag
  • areal 4067,72 km2, av vilken 649,75 km2 är vattendrag
  • https://www.liperi.fi/
  • Norra Karelens landskap, vid Joensuu stad
  • invånarantal 12 140
  • 1 161,23 km2, av vilken 434,36 km2 är vattendrag
  • https://www.loviisa.fi/
  • Östra Nyland, vid Finska viken
  • invånarantal 14 890
  • tvåspråkig; 55 procent är finskspråkiga och 41 procent svenskspråkiga
  • https://www.luhanka.fi/
  • I södra delen av Mellersta Finlands landskap
  • På de östra stränderna och öarna av Päijänne
  • 700 invånare: till invånarantal Fastlandsfinlands minsta kommun
  • 313,25 km², av vilken 214,5 km² mark och 98,75 km² sjöar
  • https://www.savonlinna.fi/
  • Södra Savolax landskap
  • invånarantal 33 600
  • omgiven av flera vattendrag, bl.a. Saimen, Haapavesi och Pihlajavesi
  • över en tredjedel av stadens areal består av vattendrag och flera öar
  • https://uusikaupunki.fi/
  • Egentliga Finlands landskap, vid Bottniska viken
  • invånarantal 15 710
  • I Nystads yttre skärgård finns Finlands största nationalpark i havsmiljö, Bottenhavets nationalpark, som omfattar skärgården från Gustavs till Sastmola.
  • https://www.naantali.fi/
  • Egentliga Finlands landskap, i Skärgårdshavets inre skärgård
  • Invånarantal 19 240
  • Till området hör ett stort antal olika stora öar
  • https://www.narpes.fi/
  • Norra Österbottens landskap
  • invånarantal 9 400
  • över 80 procent av invånarna är svenskspråkiga
  • Närpes skärgård hör till Natura-objekten
  • http://www.parikkala.fi/
  • Södra Karelens landskap
  • invånarantal 4 840
  • areal 760,71 km², av vilken 168,70 km² är vattendrag
  • omgiven av flera vattendrag
  • http://www.pyhtaa.fi/
  • Kymmenedalens landskap, vid Finska vikens kust
  • invånarantal 5 190
  • tvåspråkig kommun: finskspråkiga 88,4 procent, svenskspråkiga 7,8 procent
  • Till kommunen hör 446 km² havsområden
  • https://www.ruokolahti.fi/
  • Södra Karelens landskap
  • invånarantal 5 100
  • Bildas av en helhet bestående av Saimen och 500 andra sjöar och öar
  • https://www.raakkyla.fi/
  • Norra Karelens landskap
  • Invånarantal 21 801
  • Nästan en tredjedel av kommunens areal är täckt av vatten: största delen hör till Orivesi
  • https://www.salo.fi/
  • Egentliga Finlands landskap
  • Anslutning till Skärgårdshavet på västra och östra sidan om Kimitoön
  • Flera öar, särskilt vid Särkisalo
  • Till Salo hör även norra spetsen av Kimitoön som har färjförbindelse till fastlandet
  • https://www.sipoo.fi/
  • Nylands landskap, Helsingforsregionen
  • invånarantal 20 640
  • tvåspråkig; 63 procent av invånarna är finskspråkiga, 33 procent svenskspråkiga
  • på kusten flera olika stora öar
  • https://www.kaarina.fi/
  • Egentliga Finlands landskap
  • invånarantal 33 470
  • flera öar i området, vattenförbindelse till Skärgårdshavet
  • https://www.mikkeli.fi/
  • Södra Savolax landskapscentrum vid nordvästra stranden av Saimen, mellan Vuoksen och Kymijoki vattendrag. Centrum vid Savilahti strand i Saimen.
  • invånarantal 53 840
  • Cirka 700 sjöar och träsk
  • https://www.taipalsaari.fi/
  • Södra Karelens landskap
  • invånarantal 4 710
  • hälften av kommunens areal hör till Saimen och den andra hälften av 700 öar
  • strandlinje cirka 1 000 km
  • https://www.tervo.fi/
  • Norra Savolax landskap
  • invånarantal 1 580
  • en tredjedel av arealen är vatten
  • omgiven av flera olika vattendrag
  • https://www.taivassalo.fi/
  • Egentliga Finlands landskap, i Åbolands skärgård
  • invånarantal 1 660
  • flest fiskare i hela Skärgårdshavets område
  • http://www.vaala.fi/
  • Norra Österbottens landskap, kring västra delen av Ule träsk
  • invånarantal 2 870
  • över en fjärdedel av arealen är vatten
  • https://www.vora.fi/
  • Österbottens landskap, Bottniska vikens kust
  • invånarantal 6 610
  • tvåspråkig kommun, 81,2 procent av invånarna har svenska som modersmål och 12,1 procent finska
  • flera olika stora öar som utgör en stor del av kommunen