Skärgårdsdelegationens sekretariat

Delegationen har ett eget sekretariat med en heltidsanställd generalsekreterare. Sekretariatets medlemmar företräder ministerierna, landskapsförbunden och kommunerna.

Generalsekreterare

Sekretariatets medlemmar