Skärgårdsdelegationens medlemmar

Skärgårdsdelegationens medlemmar
Skärgårdsdelegationen är en permanent delegation som tillsatts av statsrådet och som medverkar i att utveckla skärgårdsområdena tillsammans med landskapen, kommunerna, de statliga myndigheterna och andra parter.

Skärgårdsdelegationens medlemmar

 • Bergqvist, Sandra

  SANK:s ordförande, riksdagsledamot

  Telefonnummer: 09 432 3137

  Sandra Bergqvist är Svenska folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande samt lantbruksföretagare från Nagu. Hon har varit skärgårdsdelegationens ordförande sedan 2019.

 • Kurki, Raimo

  SANK:s vice ordförande, SDP

  E-postadress: raimokurki@hotmail.com
  Telefonnummer: 050 408 1084

  Raimo Kurki från Kotka är skärgårdsdelegationens vice ordförande. Raimo Kurki företräder SDP i delegationen. Han är vicehäradshövding, juris licentiat och pensionerad sjöfartsråd vid kommunikationsministeriet.

 • Koskinen, Sirpa

  SDP

  Sirpa Koskinen företräder SDP i skärgårdsdelegationen. Koskinen bor i Gustavs och är fullmäktiges andra vice ordförande och ordförande för socialnämnden.

 • Junnila, Vilhelm

  Riksdagsledamot, Sannfinländarna

  Telefonnummer: 09 432 3064

  Vilhelm Junnila är Sannfinländarnas riksdagsledamot och ordförande för Egentliga Finlands distrikt. Junnila kommer från Nådendal.

 • Huru, Petri

  Riksdagsledamot, Sannfinländarna

  E-postadress: petri.huru@eduskunta.fi

  Petri Huru är Sannfinländarnas riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot från Björneborg. Huru är överbrandman-ambulansförare och närvårdare, en erfaren båtfarare och skärgårdsmänniska.

 • Lehti, Eero

  Samlingspartiet

  E-postadress: eero.lehti@uwasa.fi
  Telefonnummer: 0400461577
 • Ylönen, Lyydia

  Samlingspartiet

 • Torniainen, Ari

  Riksgasledamot, Centern

  Telefonnummer: 09 432 3184

  Ari Torniainen är Centerns riksdagsledamot och byggnadsingenjör från Villmanstrand.

 • Särkijärvi, Helena

  De Gröna

  Helena Särkijärvi är en grön kommunalpolitiker från Pargas och är särskilt förtrogen med Skärgårdshavets område och miljö.

 • Söderlund, Nina

  Vänsterförbundet

  E-postadress: nina.soderlund@abo.fi

  Nina Söderlund företräder Vänsterförbundet i skärgårdsdelegationen. Hon är utbildningsplanerare och skärgårdsaktiv från Ramsö i Nagu.

 • Riikonen, Jere

  Kristdemokraterna

  E-postadress: jere.riikonen@kd.fi
  Telefonnummer: 040 5501904

  Jere Riikonen företräder Kristdemokraterna i skärgårdsdelegationen. Riikonen är havsanalytiker, stadsfullmäktigeledamot och II vice ordförande för Borgå stadsfullmäktige.

Representanten för Ålands skärgårdsnämnd

Ordförande för arbetsgruppen för färjor vid enskilda vägar

 • Inkeroinen, Eeva-Liisa

  Ordförande, arbetsgruppen för färjor vid enskilda vägar

  E-postadress: inkeroinenel@gmail.com