Arbetsgrupper

vinterfärjan
Skärgårdsdelegationen kan tillsätta arbetsgrupper för beredningen av ärenden.

Arbetsgruppen för färjor vid enskilda vägar

Arbetsgruppen har till uppgift att följa upp och bereda ärenden samt utarbeta förslag som gäller färjor vid enskilda vägar. Målet är att förbättra färjornas funktion.

Arbetsgruppens medlemmar:

  • Östra Finland: Esko Mielikäinen, Tapio Mikkonen
  • Mellersta Finland: Timo Enqvist
  • Egentliga Finland: Teijo Lehtola, Trygve Löfroth
  • Sydöstra Finland: Taisto Kainulainen, Eeva-Liisa Inkeroinen, Pekka Riikonen

Ordförande för arbetsgruppen är Eeva-Liisa Inkeroinen. Sekreterare är Elina Auri.