Finlands skärgårdsområden

Finlands skärgårdsområden indelas i fyra områdestyper: inre skärgården, mellanskärgården, yttre skärgården och skärgård på fastlandet. Områden som inte hör till skärgårdsområdena har klassificerats som övriga vatten- och fastlandsområden.

Skärgårdsklassificeringen är en statistisk och geodatabaserad områdesklassificering som färdigställdes 2022 och som gör det möjligt att följa utvecklingen av olika typer av skärgårdsområden och skärgård på fastlandet.

Skärgårdsklassificeringen har genomförts med hjälp av statistikrutor på 250 meter som inte beaktar administrativa gränser. Klassificeringen gör det möjligt att kombinera annat material och andra klassificeringar med skärgårdsområdena och följa utvecklingen av olika typer av skärgårdsområden och skärgård på fastlandet.

Skärgårdsklassificeringen har utarbetats av Finlands miljöcentral i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet utifrån Ubigu Oy:s tidigare metod- och materialutveckling.

Du kan läsa mer om områdestypernas egenskaper nedan.

Finlands skärgårdsområden

  • Inre skärgården är en enhetlig områdestyp med skärgård nära fastlandsområden (inkl. Åland). I inre skärgården finns det i regel mer mark än vattenareal eller en fast vägförbindelse från fastlandet till skärgården. Till inre skärgården hör också de närliggande sammanhängande vattenområdena. Inre skärgården karakteriseras av närheten till fastlandet och den stora markarealen. Inre skärgården ligger till stor del i ändan av en fast vägförbindelse och därmed är förbindelserna till fastlandet goda. I närheten av fastlandet finns det också områden med betydande vattenareal i inre skärgården. (Källa: Finlands miljöcentral, 2022).

  • Mellanskärgården är en enhetlig skärgårdsområdestyp som ligger längre från fastlandet än inre skärgården och som omfattar minst 20 procent öareal eller en förbindelse till skärgården med skärgårdstrafik (färja, landsvägsfärja eller förbindelsefartyg). Till mellanskärgården hör också de närliggande sammanhängande vattenområdena. Mellanskärgården karakteriseras ofta av ett stort antal öar och relativt korta avstånd till andra öar. Mellanskärgård förekommer ofta i områden där skärgårdsområdena är vidsträckta och ganska täta samt småningom övergår från inre till yttre skärgård. En betydande del av mellanskärgården kan nås från fastlandet eller Åland med skärgårdstrafik. Det händer mycket sällan att det finns en fast vägförbindelse från fastlandet till mellanskärgården. (Källa: Finlands miljöcentral, 2022.)  

  • Yttre skärgården är en områdestyp med skärgård i havsområdena utanför inre och mellanskärgården. Yttre skärgården ligger långt från fastlandet och har ingen fast vägförbindelse. Till yttre skärgården hör också de närliggande sammanhängande vattenområdena. Yttre skärgården karakteriseras av vidsträckta vattenområden och ofta långa avstånd till andra öar. Yttre skärgården kan också omfatta täta skärgårdsområden som omges av vidsträckta vattenområden. Öarna i yttre skärgården kan nås från fastlandet och Åland med skärgårdstrafik. (Källa: Finlands miljöcentral, 2022.)

  • Till skärgården på fastlandet hör landområden och direkt närliggande vattenområden som i vissa avseenden påminner om skärgårdsområden. Skärgården på fastlandet karakteriseras av en splittring som påminner om skärgårdsområdena och därtill hörande olägenheter för tillgängligheten samt en betydande närvaro av vatten. Skärgård på fastlandet uppkommer i synnerhet i insjöområden som är kraftigt splittrade av vattendrag och i omgivningen kring stora vattendrag, där vidsträckta vattenområden utgör betydande lokala och regionala hinder till exempel för att nå de närmaste tätorterna. (Källa: Finlands miljöcentral, 2022.)

Finlands skärgårdsområden presenteras på kartan nedan. Du kan granska infografin närmare via denna länk (png-fil).

Infograf: Finlands skärgårdsområden på kartan.

Mer information om skärgårdsklassificeringen finns på Finlands miljöcentrals webbplats.