Skärgårdsseminariet 2021

skärgård
Tack för ditt deltagande i skärgårdsseminariet - vi ses nästa år!

Över 200 deltagare följde skärgårdsseminariet på plats och via webben

Hur ser fritidsboendet ut i framtiden? Vilken betydelse har de multilokala invånarna för kommunen? Vilka ekonomiska konsekvenser medför båtturismen för båtfarare, kommuner och turistföretag? Hur påverkar nedlagda byskolor barn och skärgårdsområdenas livskraft? 

Bland annat dessa frågor diskuterades på skärgårdsseminariet den 26 oktober 2021 som samlade cirka 80 deltagare till Huutjärvi skola i Pyttis. Seminariets livesändning följdes av 127 enskilda deltagare, och ungefär 15 deltagare följde seminariet i regionstudiorna i Österbotten och Villmanstrand.

På seminariet behandlades många aktuella frågor och undersökningar som också uppmuntrade deltagarna till att komma med synpunkter och diskutera. Ett aktuellt tema som väckte livlig diskussion bland seminariedeltagarna var smart anpassning. Detta nya tänke- och förhållningssätt som begreppet beskriver är enligt skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist (SFP) viktigt i synnerhet för små kommuner med minskande invånarantal. Samtidigt står dock alla kommuner inför samma utmaning i och med social- och hälsovårdsreformen.

- Kommunerna ska nu lämna sina festkläder och festskor i garderoben och byta om till löparbyxor och löparskor. Om kommunerna vill hänga med i utvecklingen också efter social- och hälsovårdsreformen, måste de vara snabba och smidiga, säger hon.

Även frågan om sociala mediers betydelse i skärgården lyftes fram i diskussionerna. Många skärgårdskommuner har till exempel Facebookgrupper som fungerar som mötesplatser för fritidsinvånare och permanenta invånare.

Bergqvist tar också fram begreppet fritidsboende som är i förändring.

- För många är skärgården inte längre bara ett sommarparadis utan ett andra hem året runt. Gränsen mellan fritidsboende och fast boende håller på att suddas ut, säger hon.

Den största frågan härefter är enligt Bergqvist hur de ärenden som behandlades på seminariet på praktisk nivå kan förankras i skärgårds- och insjöområdena.

- Jag hoppas att deltagarna från olika håll i Finland delar med sig av seminariets tankar i sina hemkommuner. Om vi vill att skärgårdspolitiken ska få bättre synlighet i kommunerna, behöver vi hjälp från alla deltagare, säger Bergqvist.

Hybridseminarier ordnas kanske också i fortsättningen

Skärgårdsdelegationens generalsekreterare och ledande sakkunnig i skärgårdsfrågor Elina Auri är nöjd med skärgårdsseminariets resultat. I början av september blev det klart att seminariet ordnas i form av ett hybridseminarium som visade sig vara en fungerande lösning av antalet deltagare på plats och online att bedöma.

- Jag vill tacka alla deltagare för seminariet, särskilt Pyttis och Kotka för sina insatser. Vi kommer säkert att ordna hybridseminarier även i fortsättningen, säger Auri.

Skärgårdsseminariet 2021 ordnades av skärgårdsdelegationen, Pyttis kommun, Kotka stad och Kotka-Fredrikshamns utvecklingsbolag Cursor Oy. Seminariets strömning producerades av Mediafarmi Oy.

Nästa år ordnas skärgårdsseminariet i Insjöfinland. Den exakta orten och tidpunkten fastställs senare.

Härnäst inleder skärgårdsdelegationen arbetet med att förankra det nationella programmet för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023 i kommunerna. På mötena som ordnas på olika orter går man också igenom uppdateringen av skärgårdslagen och skärgårdskriterierna.

Mötesdatum och -orter under hösten och vintern:

November/december 2021

18.11 Malax

25.11 Taipalsaari

1.12 Nyslott

9.12 Asikkala

15.12 Kimitoön

Januari 2022

18.1 Pargas

19.1 Nådendal

25.1 Sibbo

27.1 Kotka

Senare: Karlö och Raseborg


Seminariets presentationsmaterial

Bekanta dig med seminariets presentationer.

Ytterligare information