Människornas skärgård

Nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023

Läs skärgårdsprogrammet här

Skärgårdsdelegationens landsomfattande program för utveckling av skärgårds- och insjöområden 2020 – 2023, Människornas skärgård har nu utkommit! Programmet har utarbetats i samarbete med aktörerna i skärgårds- och insjöområdena med medverkan från skärgårdsborna. Finlands skärgård ser inte lika ut i insjö- och havsområdena, vilket gör den finländska skärgårdspolitiken unik. Havsområdena kännetecknas av öar och insjöområdena av områden som är splittrade av vattendrag. Dessa olika särdrag har beaktats i programmet.

Programmets bärande tema är visionen om ett gott liv i skärgården och tanken på att en livskraftig skärgård ger hela samhället välfärd.

Skärgårdsprogrammet är gemensamt för oss alla, och som ordförande för skärgårdsdelegationen hoppas jag att programmet är till nytta för oss alla. Skärgårdsdelegationen främjar och bidrar till programmets mål.

Verksamheten bygger på visionen om ett gott liv i skärgården: Skärgårdarsområdena är livskraftiga, tillgängliga och naturnära områden som erbjuder en mångsidig och kulturellt speciell boende- och verksamhetsmiljö. Livskraftiga skärgårdsområden ger hela samhället välfärd!

Sandra Bergqvist, skärgårdsdelegationens ordförande

Se jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs videohälsning

Se skärgårdsvideo

Podcast: Maa puhuu: Ihmisten saaristo - Saaristo-ohjelma 2020-2023

Utvecklingen av skärgårdsområdena styrs av en vision om ett bra liv i skärgården. En skärgård som erbjuder dem som bor, arbetar och tillbringar sin fritid i skärgården element för ett bra och högklassigt liv. En förutsättning för ett gott liv i skärgården är att skärgårdarna är livskraftiga och levande, och att de kan erbjuda alla som är intresserade av skärgården, såväl barnfamiljer som personer som inte längre är i arbetslivet, attraktiva platser att bo och tillbringa sin fritid på. Med livskraft avses inte enbart ekonomisk tillväxt, utan också invånarnas övergripande välfärd och områdenas förmåga att på ett smart sätt anpassa sig till förändringar i omgivningen.

Läs hela programmet här