Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är en register- och dataskyddsbeskrivning för skärgårdspolitiken enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad 13.4.2020, den senaste ändringen 17.6.2020.

Personuppgiftsansvarig

Jord- och skogsbruksministeriet/ Skärgårdspolitiken, PB 30, 00023 STATSRÅDET

Kontaktperson

Maria McPartlin

Jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsavdelningen/Enheten för utveckling av landsbygden

fornamn.efternamn@mmm.fi

tfn 0295 16 2 038

Behandling av personuppgifter

Vi registrerar personuppgifter endast om vi har en välmotiverad anledning till det. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna (nyhetsbrev) ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig.

Längst ner på denna sida finns en sammanställning av vilka personuppgifter som lagras i de olika tjänsternas register.

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll. Uppgifter lämnas inte ut utanför tjänsten, till andra system eller till tredje parter. Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering. Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du skriftligen ber ministeriet radera uppgifterna eller annullerar prenumerationen via länken som du fått i ett e-postmeddelande.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Varje person som finns i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om du vill kontrollera de uppgifter om dig själv som finns lagrade eller kräva rättelse av dem, ska du skicka en begäran om detta per e-post till kontaktpersonen. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den som lämnat en begäran om information ska styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige ska svara på din begäran inom den frist som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter

Du kan skriftligen be ministeriet radera uppgifterna ur tjänsten. Du kan själv radera dina prenumerationsuppgifter (nyhetsbrev) när som helst genom att annullera prenumerationen via en länk som du har fått i samband med prenumerationen av nyhetsbrevet ELLER genom att skicka en begäran till adressen sank@mmm.fi.

Registrerade personuppgifter

Uppgifter som du själv anger

  • Prenumeration på nyhetsbrev: e-postadress
  • Blogginlägg: namn, titel-befattningsbeskrivning, bakgrundsorganisation, e-post, telefonnummer
  • Skärgårdsdelegationens medlemmar och sekretariat: namn, titel-befattningsbeskrivning, bakgrundsorganisation, e-post, telefonnummer

Personuppgiftsregistret Saaristopolitiikka.fi finns på en fysiskt skyddad server i Finland.

Kakor

Det samlas in sådana allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen som används för att utveckla nättjänsten. Sådana uppgifter är till exempel nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Uppföljningen samlar inte in information med hjälp av vilken en enskild besökare kan identifieras.

På en del av sidorna på denna webbplats finns tredjepartsapplikationer inbäddade. Sådana applikationer är till exempel flöden från sociala medier, videor eller poddsändningar. I dessa applikationer används kakor som förmedlar information om nedladdningen av sidan och sidans adress till en tredje part. Mer information om hur kakorna fungerar finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

På de tjänster och applikationer som tillhandahålls av en tredje part tillämpas den partens egna användarvillkor och övriga villkor. Sådana applikationer är till exempel Twitter, Google, Youtube och Soundcloud.