Nytt brädspel ökar båtfärdigheter och förståelsen för hur man ansvarsfullt rör sig till sjöss

Aalloille Finland Oy har gett ut ett nytt tvåspråkigt kunskapsspel vid namn AALLOILLE SEA, som handlar om vattensäkerhet och trivsel till sjöss. Spelet är en del av läsboksprojektet Vilskettä Vesillä som skärgårdsdelegationen samarbetar med.

Skärgårdsdelegationen har skickat brädspel till alla skärgårdskommuner och –delkommuner, så att spelen kan delas ut till kommunbiblioteken och ungdomsverksamheten. Brädspelet inspirerar spelare i alla åldrar att gå igenom och tillsammans lära sig hur man tryggt och ansvarsfullt rör sig till sjöss, med respekt för miljön, förhållandena och andra som färdas på vattnet. Skärgårdsdelegationen anser att brädspelet främjar i synnerhet barns och ungas vattensäkerhet, båtfärdigheter och trivsel vid vatten. Skärgårdsdelegationen hoppas att så många kommuninvånare och fritidsinvånare som möjligt via biblioteken och ungdomsverksamheten ska få möjlighet att på ett underhållande sätt lära sig om hur man tryggt och ansvarsfullt rör sig till sjöss.

AALLOILLE SEA är det sjätte kunskapsspelet som ges ut av Aalloille Finland Oy om hur man tryggt färdas på vatten. Spelet spelas med små segel- och motorbåtar, och för att samla poäng ska varje spelare under sin tur kasta tärningen, varefter spelaren antingen svarar på en fråga eller ställs inför olika situationer som man kan råka ut för när man rör sig till sjöss. Brädspelet har kontrollerats av Finlands ledande båt- och navigationsexperter och uppfyller myndigheternas och utbildarnas riktlinjer. Spelet kommer att användas i samband med den andra utgåvan av läromaterial i det riksomfattande läsboksprojektet Vilskettä vesillä (2022–2025). Projektet inleds vid alla lågstadier och syftar till att främja läroplanens mål om att lära elever om vattensäkerhet.

Du kan läsa mera på Aalloille Finlands webbplats.