Starkare livskraft - Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd tillsatt

Statsrådet utnämnde den 8 oktober 2020 en parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd för att förbättra möjligheterna för glesbebyggda områden i Finland. Arbetsgruppens mandatperiod är 12.10.2020 - 30.6.2023.

– Jag förväntar mig att arbetsgruppen ska börja genomföra försöksprojekt snabbt. Det lönar sig att utveckla vidare särskilt erfarenheterna av multilokalitet och använda sig av dem för att stärka livskraften i glesbygden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Den parlamentariska arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bevaka glesbygdens särskilda frågor och stärka livskraften i dessa områden. Arbetsgruppens arbete baserar sig på förslagen i slutrapporten från den första parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden 2017 – 2019 samt på Sanna Marins regeringsprogram i fråga om utveckling av glesbygden.

Arbetsgruppen ska utarbeta ett åtgärdsprogram som fastställer de försöksprojekt som ska genomföras för att utveckla glesbygdens livskraft och välfärd. För dessa projekt har det anvisats 4 miljoner euro i statsbudgeten. Som sitt första arbete låter arbetsgruppen göra en utredning som innehåller bland annat åtgärder för beskattning och studielånsavdrag enligt den norska modellen och möjligheterna att tillämpa dem på förhållandena i Finland.

Ordföranden för arbetsgruppen är centerpartiets riksdagsledamot Hanna Huttunen.

– Jag förväntar mig att arbetsgruppen arbetar fördomsfritt och kommer med nya initiativ för utveckling av glesbygden. Coronatiden har visat att ett decentraliserat samhälle är en styrka på många olika sätt, säger Huttunen.

Arbetsgruppens vice ordförande är socialdemokratiska partiets riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä.

Arbetsgruppens sammansättning

Ordförande

Centerpartiets riksdagsgrupp

riksdagsledamot Hanna Huttunen

Vice ordförande

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä

Ledamöter

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

riksdagsledamot Raimo Piirainen

Piritta Rantanen (suppleant)

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

riksdagsledamot Jenna Simula

riksdagsledamot Minna Reijonen

riksdagsledamot Veijo Niemi (suppleant)

Samlingspartiets riksdagsgrupp

riksdagsledamot Arto Satonen

riksdagsledamot Heikki Autto

riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie (suppleant)

Centerns riksdagsgrupp

riksdagsledamot Anne Kalmari

riksdagsledamot Mikko Kinnunen (suppleant)

Gröna riksdagsgruppen

riksdagsledamot Atte Harjanne

riksdagsledamot Tiina Elo (suppleant)

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

riksdagsledamot Katja Hänninen

riksdagsledamot Juho Kautto (suppleant)

Svenska riksdagsgruppen

riksdagsledamot Sandra Bergqvist

riksdagsledamot Anders Norrback (suppleant)

Kristdemokratiska riksdagsgruppen

riksdagsledamot Sari Tanus

riksdagsledamot Päivi Räsänen (suppleant)

Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp

riksdagsledamot Harry Harkimo

Permanenta sakkunniga

Jord- och skogsbruksministeriet

konsultativ tjänsteman Ville Schildt

konsultativ tjänsteman Christell Åström (suppleant)

Arbets- och näringsministeriet

konsultativ tjänsteman Mikko Härkönen

specialsakkunnig Hanna-Mari Kuhmonen (suppleant)

Finansministeriet

finansrådet Anne-Marie Välikangas

lagstiftningsrådet Jyri Inha (suppleant)

Sekreterare

Jord- och skogsbruksministeriet

specialsakkunnig Auli Sihvola

Ytterligare information:

Hanna Huttunen, riksdagsledamot, arbetsgruppens ordförande, tfn 09 432 3077, fornamn.efternamn@eduskunta.fi

Johanna Ojala-Niemelä, riksdagsledamot, arbetsgruppens vice ordförande, tfn 09 432 3157, fornamn.efternamn@eduskunta.fi

Auli Sihvola, specialsakkunnig, arbetsgruppens sekreterare, tfn 0295 162 442, fornamn.efternamn@mmm.fi

Christell Åström, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare för landsbygdspolitiska rådet, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 030, fornamn.efternamn@mmm.fi

Slutrapport från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden 1.11.2017 – 30.9.2019 (på finska): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161833