Teman för skärgårdsseminariet 2023 var skärgårdsboende samt barn och unga

I år ordnades det två dagar långa skärgårdsseminariet i den levande och sociala staden Nådendal, där vattenarealen är större än landarealen. I år bjöds på minnesvärda upplevelser både till sjöss och på land, och seminariegästerna fick ett verkligt smakprov på hur skärgårdsboendet kan se ut. Även de kanske mest kända Nådendalsborna, mumintrollen som bor på ön Kailo, kom till Naantali Spa under den första seminariedagen för att hälsa gästerna välkomna i samband med anmälan.

Seminariet öppnades officiellt med en videohälsning av idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist. På grund av sitt pressade schema kunde Bergqvist inte närvara personligen, men lyckades ändå väcka publikens intresse. I sitt anförande betonade hon behovet av att uppdatera skärgårdslagen, eftersom samhället och dess behov har ändrats mycket sedan lagen utarbetades för över 40 år sedan. Ministern lyfte också fram det färska regeringsprogrammets skrivningar om skärgården och betonade rikedomen i skärgårdens annorlunda karaktär. Positiva attityder gentemot skärgårdsområdena har stor betydelse för omsorgen – när vi värnar om dem kan vi njuta av våra vackra skärgårdar även i framtiden.

Efter ministerns anförande var dagen full av inspirerande tal om många olika former av boende i skärgården. Under den första seminariedagen utmanades gästerna också att fundera på olika boendeteman i smågrupper. Diskussionen var så glad och livlig att det inte alltid gick att höra evenemangets konferencier Lassi Lähteenmäki, som gick runt bland borden med sin mikrofon. Deltagarna i seminariedagen begrundade bland annat följande frågor: Vilka är skärgårdsområdenas största utmaningar med tanke på befolkningsutvecklingen och hur tacklas dessa utmaningar? Vilken potential finns i de obebodda husen och de tysta fastigheterna i skärgårdsområdena – utnyttjas de redan och om så är fallet, hur?

På eftermiddagen höll verksamhetsledare Aija Kaski från Håll Skärgården Ren rf ett utmärkt anförande om sin miljöorganisations verksamhet. Seminariegästerna fick lära sig om det praktiska miljövårdsarbetet, -kommunikationen och -projekten, vars verksamhet syftar till att hålla Finlands havsområden samt sjöarna, stränderna och skärgården rena. I dagens presentation fick seminariedeltagarna lära sig om Roope-tjänsterna, som främjar vattenmiljöns renhet på många olika sätt. Efter anförandena fick både Nådendalsborna och seminariegästerna bekanta sig med ett av de fantastiska M/S Roope-fartygen, som låg förtöjt vid bryggan i gamla stan i Nådendal.

Den andra seminariedagen började inte i lika soliga tecken som den första. Först på dagens agenda var ett besök till Nådendals naturvänliga bostadsmässområde, där storslagna mossbeklädda stenblock och bakgårdar utan gräsmatta mötte seminariegästerna. Efter denna lilla avstickare styrde bussarna mot Velkua skärgårdsby, men Moder Natur hade andra planer för seminariebesökarna i form av stormigt väder. Den hårda vinden hade fällt ett större träd på vägen i närheten av Lemsjöholm, vilket satte stopp för färden till färjan. Lyckligtvis råkade det finnas män på plats med motorsågar och situationen reddes ut relativt snabbt, även om bussarna anlände sent till färjan. När bussarna väl kört ombord gungade färjan kraftigt i den höga sjön, vilket skapade stämning och säkert blev ett minne för livet för många av deltagarna.

För många var besöket vid den nya samskolan i Velkua dagens höjdpunkt. Där fick deltagarna bekanta sig med själva skolbyggnaden och elevernas skolgång i skärgården. Rektor Päivi Soukka berättade för gästerna om de olika månatliga aktiviteterna som eleverna gör med sådan entusiasm att de ibland till och med glömmer att ha rast. Skärgårdsnaturen kring skolan utnyttjas på många sätt i undervisningen. Många i publiken hördes säga att de gärna skulle återvända till lågstadiet och tyckte det var härligt att eleverna såg så lyckliga ut. I skolan fick seminariedeltagarna lyssna på tankeväckande anföranden om livet i skärgården ur barns och ungas synvinkel, bland annat om hur man skapar en hembygdsidentitet och stärker självkänslan med hjälp av segling.

När seminariet avslutades hade varje deltagare säkert fått en uppfattning om att det är bra att växa upp och leva i skärgården. Nästa gång ses vi i den vackra skärgården i Insjöfinland. Vi har glädjen att välkomna er till skärgårdsseminariet 11–12.6.2024 i Koli!

Skribenten