Skärgårdsdelegationens sommarmöte i Raseborg

Uutiset

Skärgårdsdelegationen med sekretariat styrde till Raseborg för sitt sommarmöte 13–14.8.2019. Den första etappen på resan som började i Helsingfors var restaurang GH Fyren i Norra hamnen i Ekenäs. Här anslöt sig Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist till följet. Lunchen varvades med stadsdirektörens presentation av Raseborg och de många olika regionerna i staden samt stadens resurser och utmaningar som båda beror delvis på skärgården.

Efter lunchen fortsatte resan till möteshotellet Calliola i Snappertuna på Rågö, där delegationen höll sitt möte och övernattade. Calliola, ett gammalt skärgårdshemman som renoverats på ett personligt sätt och med respekt för det gamla, har under ledning av de nuvarande ägarna fungerat som mötes- och evenemangshotell i över 20 år. Hotellet bjöd på en fantastisk skärgårdsmiljö för Skärgårdsdelegationens sommarutfärd.

På mötet diskuterade man den gångna perioden och blickade framåt: den nuvarande delegationen avslutar sin verksamhet på hösten då den nya delegationen inleder sitt arbete. På mötet presenterades bland annat hur planeringen och genomförandet av Skärgårdsdelegationens kommunikation har framskridit under sommaren, och man gick igenom de formuleringar i det nya regeringsprogrammet som har relevans för skärgården. Delegationen begrundande olika metoder för att i framtiden utveckla sin verksamhet och ytterligare öka sitt inflytande.

Efter mötet bjöds gruppen på utsökt närproducerad mat på Calliolas restaurang och man badade havsbastu i månskenet.

Nästa dag fick delegationen sällskap av Raseborgs tidigare stadsdirektör Mårten Johansson som berättade om regionens historia och arbetet i skärgården. Under ledning av Johansson fick delegationen bekanta sig med den nya gästhamnen i Bromarv. Hamnen byggdes om 2018 då hamnbassängen muddrades och hamnen fick en ny brygga, ett café, ett parkeringsområde och en bränslestation. Den nya hamnen har plats för 60–70 båtar. Den övriga servicen består av populära personliga övernattningsstugor vid sommartorget. Ombyggnadsprojektet leddes av Bromarv byaråd r.f.

Efter hamnbesöket var det dags för lunch och därefter hemfärd. Den givande mötesresan väckte tankar om perioden som gått och sporrade deltagarna att ta itu med den kommande perioden. Tack till alla som var med!