Skärgårdsdelegationen vill veta hur skolstängningar påverkar barnen

Nainen ja lapsi rantavedessä

Skärgårdsdelegationen tog på sitt möte 9.9.2020 del av framtidsutsikterna för landsbygds- och skärgårdsskolor och diskuterade hur man går vidare med ärendet. Sedan år 1990 har ungefär 100 grundskolor lagts ner varje år, vilket betyder att över hälften av landets grundskolor har stängts under de senaste 30 åren. Den här utvecklingen bekymrar Skärgårdsdelegationen, eftersom nedläggningarna nästan kategoriskt drabbat skolor på landsbygden och i skärgården.

- Skolan är mycket mer än bara en undervisningsenhet. Skolan är en viktig livsnerv på mindre orter och det sociala nätverket som uppstår kring skolan har stor betydelse på det lokala planet, säger Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist.

Trots att omfattande skolnedläggningar har skett finns det ytterst lite forskning om hur stängningarna påverkat barnen. Skärgårdsdelegationen ser det här som en stor brist och en principiellt viktig fråga.

- Alla barn har rätt till en jämlik och trygg skolgång. Skolnedläggningar motiveras ofta med inbesparningar men forskning saknas i hur skolsammanslagningar och lång skolväg påverkar barns och ungas psykiska och fysiska välmående och de social- och hälsovårdskostnader det här medför. Vi vill att det forskas mer i just det här, säger Bergqvist.

Skärgårdsdelegationen beslöt att utreda möjligheterna föra frågan vidare tillsammans med landsbygdspolitiska aktörer.

För mer information:

SANK:s ordförande Sandra Bergqvist 040-534 1108

SANK:s generalsekreterare Elina Auri 0400-744 900

 • Bergqvist, Sandra

  SANK:s ordförande, riksdagsledamot

  Telefonnummer: 09 432 3137

  Sandra Bergqvist är Svenska folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande samt lantbruksföretagare från Nagu. Hon har varit skärgårdsdelegationens ordförande sedan 2019.

 • Auri, Elina

  Ledande sakkunnig, generalsekreterare, skärgårdsdelegationen (SANK)

  E-postadress: elina.auri@gov.fi
  Telefonnummer: 0400 744 900