Kaupunkipolitiikan, maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan sihteeristöt tapasivat

Uutiset

Tapaamisessa pureuduttiin erilaisiin alueluokituksiin ja käytiin keskustelua niiden kehittämistarpeesta.

Sihteeristöjen yhteistapaamisessa Suomen ympäristökeskuksen Kimmo Nurmio esitteli saaristotypologiaa ja sen suhdetta aluetypologiaan. Suomen ympäristökeskuksen Ville Helminen esitteli lisäksi pienalueluokitusta. Lisäksi tapaamisessa kuultiin ajankohtaisia asioita alueidenkäytön kehityskuvasta (Juha Nurmi ja Mika Ristimäki, ympäristöministeriö) sekä Palveluiden saavutettavuuden seurantahankkeesta (Vuokko Heikinheimo, Suomen ympäristökeskus).

Tapaamisen esitykset ladattavissa alla: