Vattentrafiken elektrifieras

Den helt elektriska färjan Ellen trafikerar södra Danmark och banar vägen för miljövänlig, utsläppsfri skärgårdstrafik.

Elektrifieringen är ett fenomen även inom vattendragstrafiken. Färjetrafikens Tesla, det helt elektriska fartyget Ellen, föregår med gott exempel när det gäller utsläppsfri skärgårdstrafik. Ellen, som trafikerar mellan öarna Ærøn och Als i södra Danmark, är en ny slags färja som ger oss en blick in i framtiden. Den medelstora bil- och passagerarfärjans kraftkälla består av batterier som laddas då fartyget är i land. Ellen kan köras cirka 40 km med en laddning. Den nya färjan ersätter det dieseldrivna fartyg som trafikerat rutten och som närmar sig slutet av sin drifttid.

Många fördelar med elektrifiering

Färjan har trafikerat med framgång i ett års tid. De lokala invånarna har varit entusiastiska för Ellen. Passagerarna har berömt utsläppsfriheten, tystnaden och avsaknaden av avgaser. Passagerarna har enligt olika användarundersökningar varit ”väldigt” eller ”mycket nöjda” med Ellen.

En elektrisk färja är också ett ekonomiskt val. Trots de höga startkostnaderna kommer färjan att betala sig inom 5-8 år efter ibruktagandet, även inklusive laddningskostnaderna. Eltekniken utvecklas och blir ständigt förmånligare.


Stöd från EU

Ellen utvecklades i samband med E-Ferry-projektet. Projektet varade i fyra år och målet var att skapa en prototyp och demonstration av en helt ny slags elektrisk bil- och passagerarfärja. Projektet fick 15 miljoner euro i finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Projektet koordinerades av Danmark, och Finland, Grekland, Tyskland och Schweiz deltog också. Andra samarbetsparter i projektet var vattentrafikidkare, havsforskningsorganisationer, industriorganisationer, myndigheter och andra intressentgrupper.

Projektet har slutförts med framgång och Ellen har helt enkelt övergått från prototyp- och demonstrationsstadiet till att betjäna lokalbefolkningen på ett tillförlitligt sätt varje dag.

Eldrivna färjor används även annanstans, bl.a. i Norge och i Sverige. Det finns skäl att förvänta sig att eldrivna fartyg kommer att bli allt vanligare i takt med att el- och batteritekniken utvecklas.

Bilder: Halfdan Abrahamsen, Ærø EnergyLab