Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen: regional jämlikhet måste tryggas i främjandet av digitaliseringen av samhället – kommunernas betalningsandel bör sänkas

Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen har tillsammans riktat ett ställningstagande till kommunikationsminister Timo Harakka (sd) samt till kommunikationsministeriet. I det gemensamma ställningstagandet föreslås snabba åtgärder för att trygga förutsättningarna för att bygga regionalt jämlika och supersnabba bredbandsförbindelser. Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen föreslår att kommunernas betalningsandel ska sänkas eller slopas i bestämmelserna om stöd för byggande av bredband.

Genom det nationella programmet stöds utbyggnaden av snabba bredbandsförbindelser i områden där näten inte byggs på marknadsvillkor. Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen föreslår att lagen om stöd för byggande av bredband (1262/2020) och statsrådets förordning om kommunens betalningsandel och minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse i bredbandsprojekt (203/2021) ändras så snart som möjligt.

– De nationella tilläggsreglering som styr stöden för byggande av bredband är en verklig risk för att finansieringen inte utnyttjas och målen inte nås. I Finland är utvecklingen fortfarande störst bland EU-27-länderna när man granskar tillgången till nästa generations datakommunikationsförbindelser på landsbygden och i hela landet. Situationen måste åtgärds, konstaterar landsbygdspolitiska rådets tf. generalsekreterare, Antonia Husberg.

Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen påpekar att kommunernas avgiftsklasser och fastställandet av kommunernas betalningsandel inverkar på kommunernas faktiska möjligheter att utnyttja finansieringen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Kommunernas betalningsandel är nationell tilläggsreglering.

– Supersnabba fasta förbindelser påverkar bland annat lokala och regionala befolkningsutvecklingen, grundandet av företag i regionen och utvecklingen av deras verksamhet. Digitaliseringen, platsneutralt arbetet och människors ökade multilokalitet framhåller betydelsen av dataförbindelserna. Det finns 2,4–2,9 miljoner deltidsbosatta på landsbygden i Finland, konstaterar skärgårdsdelegationens generalsekreterare Elina Auri.

Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen framhåller de betydande förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför och som påverkar kommunernas ekonomi. Utbyggnaden av bredband hör inte till kommunernas grundläggande uppgifter, men påverkar bevisligen utvecklingen av kommunernas livskraft i landsbygdsområden. Kommunernas förändringsbörda är för närvarande betydande på grund av social- och hälsovårdsreformen. Pågående lagstiftningsprojekt (t.ex. plan- och bygglagen) kan vid ikraftträdande ytterligare påverka kommunernas möjligheter att investera i utbyggnad av bredband.

Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen betonar att staten ska garantera alla medborgare lika möjligheter att delta i det digitala samhället och att använda den grundläggande infrastrukturen: supersnabba och tillförlitliga datakommunikationsförbindelser.

Läs det ställningstagande som landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen riktat sig till kommunikationsminister Timo Harakka och till kommunikationsministeriet i sin helhet.

Tilläggsinformation

 • Auri, Elina

  Ledande sakkunnig, generalsekreterare, skärgårdsdelegationen (SANK)

  E-postadress: elina.auri@gov.fi
  Telefonnummer: 0400 744 900
 • Husberg, Antonia

  Tf generalsekreterare för Landsbygdspolitiska rådet

  E-postadress: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman päätuottajana.