Hur har energikrisen påverkat fritidsboendet? Resultaten av enkäten presenteras på Vårmässan 31.3.

Finlands miljöcentral undersöker för närvarande koldioxidavtryck från fritidsboendet i Finland. Resultaten av medborgarenkäten presenteras på Vårmässan på Mässcentrum 31.3 kl. 12-12.30.

Finlands miljöcentral gjorde i början av året en enkät till stugägare om energikrisens konsekvenser för användningen av stugan, energilösningar och stugresor. Det kom in 2774 svar på enkäten. Resultaten presenteras på Vårmässan fredagen 31.3 kl. 12-12.30. I panelen diskuteras utöver effekterna av energikrisen också fritidsboendets koldioxidavtryck, vad det består av och hur det kan påverkas. I diskussionen deltar specialforskare Marja Salo från Finlands miljöcentral, verksamhetsledare Marju Silander från Finlands Egnahemsförbund och styrelseordförande Tapio Tervo från Fritidsboendes förbund.

Enkäten hänför sig till en mer omfattande undersökning av fritidsboendets koldioxidavtryck. Projektet resulterar i en bedömning av fritidsboendets totala koldioxidavtryck samt verktyg med hjälp av vilka fritidsbostäderna själva kan bedöma sitt koldioxidavtryck. Verktygen betjänar också fritidsboendets medborgarrådgivning. Klimatavtrycket från fritidsboende har inte tidigare bedömts på riksnivå. Resultaten blir klara under 2023.

Forskningsprojektet om fritidsboendets koldioxidavtryck finansieras av skärgårdsdelegationen (jord - och skogsbruksministeriet) och miljöministeriet och genomförs i samarbete med Fritidsboendes förbund och Finlands Egnahemsförbund.

Mer information om panelen kan läsas på Vårmässans webbplats (på finska).

Mer information om projektet kan läsas på Finlands miljöcentrals webbplats (på finska).

Tilläggsinformation