En ny skärgårdsdelegation har tillsatts

Statsrådet har tillsatt en ny skärgårdsdelegation (SANK). Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling tillsätter statsrådet en skärgårdsdelegation för beredning av åtgärder för främjande av skärgårdens utveckling och för uppföljning av deras verkningar.

Alla riksdagspartier är representerade i skärgårdsdelegationen. Ordförande är SFP:s riksdagsledamot Mikko Ollikainen. ”Jag kommer från en skärgårdskommun och att jag får förtroende att vara ordförande i SANK betyder verkligen mycket för mig. Det gläder mig och jag hoppas och tror att jag kan ge mycket till SANK. Medan jag var tf kommundirektör i Malax kommun fick jag arbeta vid SANK:s sekretariat”, säger Ollikainen.

Ersättare för Ollikainen är riksdagsledamot Henrik Wickström. Delegationens vice ordförande är Samlingspartiets riksdagsledamot Pauli Aalto-Setälä (ersättare Mikael Perjus). Övriga medlemmar i delegationen är Viliina Välimäki (Samlingspartiet, ersättare Sari Saarikoski), Vilhelm Junnila (Sannfinländarna, ersättare Petri Huru), Marika Sorja (Sannfinländarna, ersättare Ritva Elomaa), Ari Torniainen (Centern, ersättare Outi Lankia), David Pettersson (Kristdemokraterna, ersättare Jouni Koskela), Jarkko Wallinkoski (Rörelse Nu, ersättare Iina Ilmarinen), Niina Alho (SDP, ersättare Harri Lehtonen), Kirsikka Moring (Gröna förbundet, ersättare Sakari Kouti) och Nina Söderlund (Vänsterförbundet, eräsattare Lotta Laaksonen).

Den nya skärgårdsdelegationen ska först utarbeta ett nytt skärgårdsprogram och delta i arbetet med att uppdatera skärgårdslagen. Skrivningen om en uppdatering av skärgårdslagen finns i Petteri Orpos regeringsprogram och den bereds vid jord- och skogsbruksministeriet.

”Under de kommande åren förväntar jag mig särskilt ett öppet och kreativt tänkande för att utveckla vår vackra och unika skärgård och för att sprida mer information om skärgården och dess styrkor nationellt. Jag ser också att skärgårdsdelegationen har en central roll vid uppdateringen av skärgårdslagen”, säger delegationens nya ordförande Mikko Ollikainen.

Tilläggsinformation