Resultaten av en utvärdering av hur barnens rättigheter tillgodoses vid nedläggningar av grundskolor samt vilka konsekvenser nedläggningarna har för regionernas livskraft offentliggörs på Kunta.tv-kanalen 30.11

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat hur barns utbildningsmässiga och sociala rättigheter tillgodoses i landsbygds- och skärgårdsområden samt hur nedläggningar av grundskolor påverkar områdenas livskraft. Välkommen att höra resultaten av utvärderingen på Kunta.tv-kanalen den 30 november kl. 13.30-16.30.

I den oberoende utvärdering som NCU genomfört har man undersökt hur nedläggningarna av grundskolor påverkar jämlik och högklassig grundläggande utbildning för barn i landsbygds- och skärgårdsområden samt deras sunda uppväxt och välfärd, lek och fritid. Alla dessa delområden är barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. I projektet har man utvärderat också vad det glesare skolnätverket betyder för den ekonomiska utvecklingen och dragningskraften hos dessa områden.

Vid presentationen av utvärderingen går man igenom utvärderingens centrala resultat och utvecklingsrekommendationer, och därefter följer diskussion kring dem. Förutom NCU:s experter hörs bland annat medlemmar i utvärderingsgruppen och kommunala aktörer. Programmet och talarna kan ses på NCU:s webbplats.

Utvärderingen hade beställts av landsbygdspolitiska rådet, skärgårdsdelegationen och barnombudsmannens byrå. Utvärderingen gäller ett brett ämne som inte tidigare har utvärderats på nationell nivå. Den genomfördes under perioden september 2021–november 2022.

När utvärderingen inleddes publicerades en nyhet om den på skärgårdspolitik.fi.

Tilläggsinformation