Saimi Hoyer: ”Skärgården behöver budbärare”

Saimi Hoyer, som sadlat om till turistföretagare, anser att Finland har ett stort, dolt trumfkort på hand: den rena naturen, säkerheten, tystnaden och allemansrätten. Saimi konstaterar att det nu är dags att ta vara på dessa resurser och sprida glädjebudskapet om naturturismens möjligheter både innanför och utanför landets gränser.

Turistföretagaren Saimi Hoyer talade på skärgårds-, insjö- och kustområdenas seminarium i Asikkala 3–4.6.2019. Vi intervjuade Saimi bland annat om resurserna i de finländska skärgårds-, insjö- och kustområdena och om hur det är att vara naturturistföretagare. Enligt Saimi har Finland ett stort trumfkort på hand i form av renheten, tystnaden och säkerheten som döljer en stor outnyttjad potential.

Saimi påpekar att det är en upplevelse i sig bara att få se det finländska insjö- och havslandskapet. Den oändliga fjärden som sträcker sig så långt ögat kan nå i insjö- eller havsmiljö är en fantastisk och rogivande syn. Förutom landskapet lyfter Saimi även fram den finländska undervattensvärlden som enligt henne borde få mer synlighet. Saimi betonar att man måste lyssna till de människor som bor nära vattnet och utnyttja deras kunskap och erfarenhet. Dessa människor kan bli sändebud för sjöarna och havet och ordna verksamhet i vattenmiljö.

Man hör ofta talas om hur vackert skärgårds-, insjö- och kustområdet i Finland är, men enligt Saimi är det dags att gå från ord till handling. Det är mycket viktigt att locka människor till vattendragen. Som konkreta exempel lyfter Saimi fram att lära ut färdigheter till sjöss samt ordna rodd- och dykningskurser. Att förbättra och utvidga trafikförbindelserna är också ett viktigt redskap när det gäller att locka människor till vattnet.

Djärva idéer och samarbete för skärgårdens bästa

På frågan om varför hon blev naturföretagare svarar Saimi att det inte alltid är lätt. För att skapa nytt och spränga fördomar krävs en enträgen attityd – något Saimi efterlyser i allt företagande. Turistföretagarna särskilt utanför Helsingfors och Lappland måste tro på vad de gör. Saimi betonar vikten av att samarbeta och hjälpa varandra. Då man själv vägrar ge upp börjar också andra tro på det man gör.

Saimi påpekar att det är viktigt att finnas bland människorna. Det behövs förespråkare och budbärare, till exempel skärgårdsfaddrar, som väcker människornas intresse för att utnyttja möjligheterna i havs- och insjömiljö. Det är viktigt att föra fram skärgårdens budskap för att övertyga inflytelserika aktörer om möjligheterna i skärgårds-, insjö- och kustområdena. Budbärarna kan vara lite ”tokiga” bara de väcker människornas intresse och ger mod att genomföra även vilda idéer.

Saimis hälsningar till den nya skärgårdsdelegationen som väljs på hösten lyder enligt följande:

”Det är dags att vakna upp nu, det räcker inte att försöka. Planerna måste genomföras i praktiken. Skärgårdsdelegationen har möjlighet att göra förändringar och den möjligheten bör utnyttjas. Skärgården behöver budbärare som väcker intresset för skärgårdsmiljön. Det gäller att dyka under ytan för att se vad som döljer sig där.”