”Skärgården, insjöarna och kusterna är Finlands skatter”

Hans Erik Lindqvist

För Hans-Erik Lindqvist, stadsdirektör i Närpes, är havet, fiske, simning och båtliv viktiga saker. Den egna stugan i skärgården ligger Lindqvist varmt om hjärtat. När vi diskuterar Finlands skärgård, insjöar och kuster betonar han deras unika karaktär och efterlyser större fokus på dem.

Kusten och skärgården har stark dragningskraft i Närpes

I Närpes är kusten och skärgården mycket viktiga element för lokalbefolkningen. Lindqvist menar att Närpes dragningskraft i hög grad vilar på närheten till havet. Kusten och skärgården lockar bland annat familjer, vilket exempelvis tar sig uttryck i ett ökat behov av skolplatser. Lindqvist framhåller att Närpes skärgård och kustområde har stor dragningskraft vad gäller boendet. Många Närpesbor vill till exempel gärna bo kvar i sin fritidsbostad året runt. I synnerhet Eskilsö, Närpes pärla, lockar allt fler invånare. ”Strandbyarnas dragningskraft beror helt och hållet på närheten till havet”, konstaterar Lindqvist.

Skärgården har ur stadens synvinkel många resurser. Lindqvist betonar att det finns många turistmöjligheter i Närpes skärgård. Dansbanorna, restaurangerna och campingområdena lockar turister till skärgården. Enligt honom är det viktigt att satsa på företagandet, eftersom det finns en stor outnyttjad potential i skärgården. I Närpes strävar man efter att satsa allt mer på turismen, och det finns ett allt större behov av turistföretagare. Lindqvist påpekar att det finns bra förutsättningar för att utveckla turismen i takt med att inrikesturismen blir allt populärare.

Lättare att bosätta sig permanent i skärgården

Skärgården syns i stadens verksamhet till exempel genom att man tar hänsyn till glesbygdens och fritidsinvånarnas behov. Enligt Lindqvist är många som vistas i skärgården multilokala invånare som tillbringar hälften av sin tid i fritidsbostaden. Multilokalitet förknippas även med utmaningar som ofta hänför sig till att trygga servicen i skärgården.

Den största utmaningen i Närpes skärgård och kustområde är enligt Lindqvist planläggningen av strandområdena. Det finns en efterfrågan på att utveckla det fasta boendet, men kustområdena används redan till stor del för fritidsboende. Enligt Lindqvist finns det i Närpes behov av att underlätta ombyggnaden av fritidsbostäder till permanenta bostäder.

Mer frivillig utveckling

Lindqvist efterlyser frivillig utveckling och friare händer för invånarna att utveckla den egna regionen. Föreningsverksamheten i Närpes är livlig och Lindqvist betonar vikten av att stödja tredje sektorn. Lindqvist lyfter fram fördelarna med att hålla kvar bosättningen i skärgården även ur klimatperspektiv: skärgårdsinvånarna är överlag ansvarsfulla och vill ta hand om sin unika livsmiljö.

För Lindqvist är skärgårdsdelegationen en förutsättning för att utveckla skärgårdsregionerna. Han uppmuntrar delegationen att fortsätta sitt utomordentliga arbete. Lindqvist önskar att skärgården aktivt inkluderas i beslutsfattandet eftersom en satsning på skärgården kommer att betala sig tillbaka mångdubbelt. Dessutom vill Lindqvist gärna se att alla arbetar för samma mål. Han ser det som viktigt att de olika skärgårdsregionerna samarbetar sinsemellan för det gemensamma bästa.