Kvarkens skärgård är den bästa platsen i världen att uppleva landhöjningen från istiden

Saltkaret, Mustasaari

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturobjektet som finns med på Unescos internationella världsarvslista. Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige bildar ett unikt område där man med egna ögon kan se effekterna av den senaste istiden.

Landhöjningen kan observeras under en människoålder

Kvarkens skärgård med sina grunda och steniga vatten har fått ansedd status som Unescos världsarv, eftersom det är den bästa platsen i världen för att bevittna effekterna av den senaste istiden. Under istiden tryckte fastlandsisen ner jordskorpan så mycket att den fortsätter att stiga än i dag. Öar och skär höjer sig ur havet i en takt av åtta millimeter per år, vilket innebär att man kan bli varse om hur strandlinjen flyttar sig under loppet av en människoålder. Spåren från istiden kan på ett enastående sätt betraktas till exempel från Saltkarets utsiktstorn i Svedjehamn, Korsholm. Från utkikstornet öppnar sig en vy över havet där man kan se tätt förekommande och symmetriska De Geer-moräner.

Skärgårdens unika natur

Som en följd av landhöjningen kan man i Kvarkens skärgård uppleva en helt unik natur. Exempelvis fladorna är speciella laguner på landhöjningskusten som bildas när förbindelsen till havet snörs av och havsviken avskiljs. Under fladornas yta finns undervattensdjunglar där det simmar abborre, mört, gädda och id bland borstnate, abborrgräs och tusenblad. Fladorna och glosjöarna, som senare bildas av dem, hittas exempelvis på Mickelsöarna som hör till Vörå.

Kvarkens mosaikaktiga skärgård består av tusentals öar i olika storlekar. De Geer- och Ribbed-moränerna är unika istida formationer som uppstått som en följd av inlandsisens inverkan.

Kvarkens skärgård kallas ornitologernas paradis eftersom där finns fler än 300 olika fågelarter. Många av öarna i området ligger i fågelskyddsområden och flera utrotningshotade arter häckar där.

Marknadsföring av världsarvsobjektet

Enligt Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, har världsarvsstatusen krävt åtgärder för att hitta rätt approach. Han påpekar att Kvarkens skärgård fortfarande är relativt ”osynlig”. Enligt Ahlberg är det delvis ett medvetet val, eftersom aktörerna i området har velat skapa en hållbar grund för försäljningen och marknadsföringen av området. Aktörerna i området har samlat in information om världsarvsområdet som de delar via webbsidor, bibliotek och världsarvsporten.

Ahlberg konstaterar att det finns många möjligheter att marknadsföra världsarvsområdet. Dessa gäller till exempel produktifieringen av området samt utvecklingen av story telling-kunskapen och åretruntkonceptet. Enligt Ahlberg finns det fortfarande en hel del outnyttjad potential vad gäller områdets historia och dess berättelser.

Port till världsarvsområdet

Världsarvsporten som invigdes i år är som namnet antyder en port till världsarvsområdet. Porten finns invid Replotbron på gränsen till världsarvsområdet. Vid världsarvsporten får besökarna tips om vad man kan se i området och hur man kan ta sig ut i Kvarkens skärgård. I samband med världsarvsporten finns ett café och en restaurang.

Enligt informationen i världsarvsporten finns det mycket att se och uppleva i Kvarkens skärgård. Man kan till exempel göra en båtutfärd till yttre skärgården, vandra på de vackra naturstigarna, njuta av havets läckerheter på en lokal restaurang eller övernatta i en ödestuga och mycket mer. På världsarvsområdet finns till exempel Kalle’s Inn, som utsågs till årets inhemska turistföretag i Finland 2018. På hotellet kan man övernatta ”där vägen slutar och havet tar vid”.

Källor:

Kalle’s Inn 2019. Tillgänglig 22.7.2019: http://www.kallesinn.com/etusivu

Vasaregionen 2019. Tillgänglig 23.7.2019: https://vaasanseutu.fi/vaasan-seutuinfo/vaasan-seudun-luonto/ainutlaatuinen-merenkurkun-saaristo/

Visit Vasa 2019. Tillgänglig 19.7.2019: https://beta.vaasa.fi/koe-ja-nae/merenkurkku/