Smart anpassning visar vägen till en hållbar landsbygd i framtiden

Eri-ikäisten ihmisten käsiä

Vi behöver ändra tankarna om vad områdenas livskraft och gott liv betyder.

Delaktighet, trygghetskänsla och sociala nätverk är det goda livets mätare

Smart anpassning (Eng. Smart Shrinking) är en känd tankemodell som härrör från stadspolitik, där den använts för att granska krympande områden. Härifrån har den utvidgats till att täcka alla krympande områden, och har under den senaste tiden landat också i Finland. Synsättet har väckt stort intresse inom den nationella landsbygds- och skärgårdspolitiken. Befolkningsstrukturens förändring och minskad tillväxt har varit kraftig redan länge i landsbygds- och skärgårdsområden. Smart anpassning anses erbjuda ett bättre perspektiv än de nuvarande för att mäta livskvalitet, också på områden som förlorar sin befolkning.

Utgångspunkten är, att på de områden som förlorar sin befolkning kan man svara med sådana anpassningsåtgärder, som är mera hållbara än traditionella tillväxtstrategier. Den ekonomiska tillväxtens mätare och befolkningsmängdens förändring ger inte en helhetsbild av områdets livskraft. Till livskraften bidrar mänskornas erfarenhet av ett gott liv, med vilket man här avser bl.a. delaktighet och trygghetskänsla, sociala nätverk och den hållbara utvecklingens olika dimensioner. Det är orealistiskt att tänka att alla områden skulle växa alltid och kontinuerligt. Smart anpassning utmanar oss att tänka på ett alternativt sätt, där hållbarhet och gott liv spelar en central roll.

Läs hela artikeln här: https://bioekonomi.fi/smart-anpassning-visar-vagen-till-en-hallbar-landsbygd-i-framtiden/