Aktiva invånare skapar välfärd på ön

Markus Norrback

Markus Norrback, sft. förvaltningsdirektör i Malax, befattar sig ofta med skärgårdsfrågor i sin tjänst. Dessutom är han ordförande för Österbottens fiskarförbund, vilket har gett honom inblick i skärgårdens välfärd. Norrback säger att han gärna jobbar med skärgårdsfrågor, eftersom de är viktiga för honom även utanför arbetet. Norrback har en stuga i Närpes skärgård, där han tillbringar ungefär hälften av året.

Glädjande att andelen barn i skolåldern i Bergö ökar

Malax är Österbottens enda skärgårdskommun. Ungefär en tiondel av kommunens befolkning bor på Bergö, som tillhör Malax kommun, varför skärgården har stor betydelse för beslutsfattandet och arbetet i kommunen. Beaktansvärt är bland annat att kommunen organiserar skolförbindelser till högstadiet och gymnasiet på fastlandet.

Enligt Markus Norrback är invånarantalet i Bergö för tillfället stabilt. Han säger att befolkningen inte minskar men inte heller ökar. Han hoppas att Bergö bibehåller sin dragningskraft och lockar fler invånare. Glädjande är dock att andelen barn i skolåldern i Bergö verkar öka. På ön finns numera ett eget lågstadium. Skolan och äldreboendet i anslutning till den har märkbart påverkat öns livskraft och förutsättningarna för olika åldersgrupper att bosätta sig och leva på ön. Ön har även ett daghem och ett bibliotek.

Fritidsinvånarna är viktiga för Bergö, och på sommaren ökar antalet invånare på ön betydligt. Norrback tycker att det är roligt att människor från olika håll i Finland har hittat till Bergö. Han berättar att det sommartid nästan varje vecka ordnas mindre evenemang på ön. Bland annat musikfestivalen och marknaden lockar besökare. Han berömmer öns aktiva invånare och föreningar som ligger bakom de många olika evenemangen på ön. Enligt Norrback gör den tredje sektorn en betydande insats för välfärden i Bergö.

Vacker men delvis svårtillgänglig skärgård

En del av Malax skärgård hör till Unescos världsarvsområde. Norrback konstaterar att Bergö är en naturlig port till Kvarkens skärgård. Skärgården är därför ett viktigt trumfkort för Malax kommun. Norrback berömmer bland annat vandringslederna på Storskär. I vissa fall kan det vara utmanande att ta sig till skärgårdsobjekten. Norrback nämner till exempel de vackra fyröarna Strömmingsbådan och Rönnskär som kan vara rätt svårtillgängliga på grund av sjöfarten. Väderförhållanden som hård vind kan göra det svårt att ta sig ut till öarna.

Förändrade näringar i skärgården

Fiske var tidigare en viktig näring i Bergö som lockade människor till skärgården och fick dem att stanna kvar. I takt med att fångsterna minskat har även antalet fiskare på ön minskat märkbart. Enligt Norrback kan en möjlig näring vid sidan om fiske vara ökad fiskförädling.

När Norrback reflekterar över hur man kan locka människor till ön och hålla dem kvar lyfter han fram företagens betydelse. Han hoppas att man satsar mer på öns service och infrastruktur. Man kunde till exempel öka utbudet av restaurangtjänster för att locka större grupper av besökare till Bergö. Norrback efterlyser satsningar på företagsamhet och sysselsättning i skärgården. Det är det bästa sättet att stödja skärgårdens livskraft. En annan viktig faktor som Norrback lyfter fram är fungerande trafikförbindelser. Han är nöjd över den nya färjan med större bärighet som planeras mellan Bergö och fastlandet. När den nya färjan tas i bruk kan den gamla sättas in som reserv så att man kan reagera snabbare på störningssituationer än i dag. Den nya färjan är en stor satsning på förbindelserna till Bergö och i förlängningen på öns livskraft.

Avslutningsvis har Norrback hälsningar till den nya skärgårdsdelegationen som väljs på hösten. ”Keep up the good work”, säger han. Norrback understryker vikten av att skärgårdsfrågorna inkluderas i beslutsfattandet, eftersom skärgården är Finlands trumfkort. ”Det har åtminstone inte blivit lättare att bo och leva i skärgården med tiden, så det är viktigt att någon för skärgårdens talan.”