SANK inledde diskussionsmötena i skärgården med uppdatering av skärgårdslagen, skärgårdsprogrammet och skärgårdskriterierna som teman

Skärgårdsdelegationen ordnar möten i skärgårds-, kust- och insjöområden för att diskutera aktuella skärgårdspolitiska frågor. Att gå igenom skärgårdslagen som är från år 1981 och bedöma behovet att uppdatera lagen är ett viktigt diskussionsämne. Andra diskussionsämnen är skärgårdsprogrammet 2020-2023 och skärgårdskriterierna. De första diskussionerna ägde rum i Malax och i Taipalsaari.

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med att bereda och bedöma behovet att uppdatera skärgårdslagen. Diskussionerna om lagen ger information för en promemoria som utarbetas för att utreda behovet att revidera lagen.

Både i Malax och i Taipalsaari diskuterade deltagarna till exempel sättet att beakta fritidsinvånare och multilokala invånare i lagens olika paragrafer. Även frågan om lagens mångtydighet togs upp – vem definierar till exempel vilka är tillräckliga möjligheter till utkomst, mobilitet och basservice?

- Skärgårdslagen är väldigt intressant – märk väl att den är 40 år gammal. Det är fråga om en lag som styr verksamheten. Det skulle dock vara bra om den direkt tog ställning till frågor som gäller till exempel vägförbättringar, sade Markus Norrback, förvaltningsdirektör i Malax kommun.

Viktigt med webbanslutningar och elnät

Enligt Norrback är det särskilt viktigt att skärgården har fungerande elnät och webbanslutningar när man talar om basservice.

- Det är problematiskt att bo i skärgården utan el. När jag var på sommarstugan i fjol varade elavbrotten 7 dagar på grund av stormarna. Det är nödvändigt att dessa system fungerar eftersom människor tillbringar mycket tid i skärgården på grund av coronapandemin och distansarbetet, sade han.

Malax, som har cirka 5 500 invånare, är den enda skärgårdskommunen i Österbotten och därför är skärgårdsfrågorna en väldigt central del av kommunens arbete. På Bergö bor permanent cirka 500 personer, vilket är cirka en tiondel av hela kommunens invånare. Bergö har också ett eget skärgårdsråd.

Just nu ser det ut att kommunens invånarantal ökar.

- Jag vet inte om det beror på coronapandemin. Människorna trivs ytterst bra i skärgården. Många har tagit kontakt och berättat att de vil bo i skärgården till och med permanent, sade Norrback.

”Det finns många möjligheter att genomföra skärgårdsprogrammets åtgärder”

Även Taipalsaari, som har drygt 4 600 invånare, har nyligen lyckats locka fler invånare till kommunen, berättade Kari Kuuramaa, kommundirektör i Taipalsaari. Under coronatiden ha människor bott i sina fritidshus till och med året runt.

- Just nu har vi planer på att ombygga 66 fritidsbostäder till permanenta bostäder. Här spelar planläggningen en viktig roll. Allt som allt har vi ungefär 3 500 fritidsfastigheter i Taipalsaari, berättade Kuuramaa.

Landsbygdsombudsmannen Jari Lantta från Södra Karelens förbund påpekade att i det nationella skärgårdsprogrammet ingår viktiga frågor som också gäller Taipalsaari kommun. Många olika aktörer har kunnat påverka programmets innehåll.

- Vi har många möjligheter att genomföra programmets åtgärder, sade Lantta.

Taipalsaari är en kommun med skärgårdsdel i Södra Karelen. Hälften av kommunens areal hör till Saimen och den andra hälften består av omkring 700 öar. Taipalsaari har också en egen skärgårdskommitté.

Turnén fortsätter till början av 2022

Skärgårdsdelegationen ordnar diskussionsmöten från november fram till januari-februari. På skärgårdsturnén deltar SANK:s generalsekreterare Elina Auri och planerare Sami Tantarimäki från jord- och skogsbruksministeriet. Tjänsteinnehavare, beslutsfattare och centrala intressegrupper har bjudits in till mötena.

Datum och orter för turnén:

December 2021

1.12 Nyslott

9.12 Asikkala

15.12 Kimitoön

Januari 2022

18.1 Pargas

19.1 Nådendal

25.1 Sibbo

27.1 Kotka

Senare: Karlö och Raseborg

Läs mer:

Lagen om främjande av skärgårdens utveckling

Människornas skärgård - Nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023

Ytterligare information

 • Auri, Elina

  Ledande sakkunnig, generalsekreterare, skärgårdsdelegationen (SANK)

  E-postadress: elina.auri@gov.fi
  Telefonnummer: 0400 744 900
 • Tantarimäki, Sami

  Planerare, jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdspolitiken och skärgårdspolitiken

  E-postadress: sami.tantarimaki@gov.fi
  Telefonnummer: 0295162330