Skärgårdsseminarium 2021

Skärgårdsseminarium ordnas 26–27 oktober 2021 i Pyttis.

Vid skärgårdsseminariet 2021 i Pyttis diskuteras många aktuella frågor, till exempel multilokalitet, smart anpassning och kommunernas framtid. Under seminariet publiceras också resultaten av undersökningen om småbåtstrafikens ekonomiska konsekvenser. Seminariet leds av journalisten och Pyttis kommuns kommunikations- och marknadsföringsexpert Jari Korkki.

På kvällsprogrammet i Höyrypanimo i Kotka berättar företagaren Eero Lehti om sina planer för den moderna skärgårdsbyn, som är under utveckling i Pyttis. Pyttis kommundirektör Jouni Eho och Kotka stadsdirektör Esa Sirviö kommenterar också utvecklingsutsikterna för skärgårdsturismen i östra Finska viken.

Andra dagen av seminariet ordnas en guidad busstur samt ett besök på Maritimcentret Vellamo.

Skärgårdsseminariet ordnas av skärgårdsdelegationen, Pyttis kommun, Kotka stad och Cursor Oy.

Det är möjligt att delta i seminariet på plats i Pyttis, via fjärranslutning från den egna datorn eller från regionstudio i Villmanstrand (Kauppakatu 40 D, Villmanstrand. Maakuntagalleria, fjärde våningen). I anmälningsblanketten kan du välja på vilket sätt du vill delta. Till de som deltar från den egna datorn skickas en länk till webbsändningen från seminariet – kom ihåg att anmäla dig även om du deltar på distans.

Det är avgiftsfritt att delta i seminariet. Arrangörerna bjuder på mat på Huutjärvi skola i Pyttis (morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe) och middag på Höyrypanimo i Kotka tisdagen den 26 oktober. Deltagarna har möjlighet att äta lunch på egen bekostnad på restaurang Laakonki vid Maritimcentrum Vellamo onsdagen den 27 oktober.

De som övernattar i och med seminariet kan boka rum på hotell Original Sokos Hotel Seurahuone till ett erbjudet pris. Hotellövernattningen sker på egen bekostnad. Det finns ett begränsat antal rum, så boka rum så snart som möjligt, dock senast den 19 oktober. Arrangörerna erbjuder gemensam transport från hotellet till Höyrypanimo och tillbaka.

Anmäl dig senast den 19 oktober (länk till anmälningsblanketten (Extern link) ). Seminariet ordnas på ett hälsosäkert sätt.

Var och när?

Tidpunkt: 26–27 oktober 2021

Plats: Huutjärvi skola, Huutjärventie 56, Pyttis

Du kan också delta i seminarium från regionala studior eller från din egen hemdator. Platser för regionala studior meddelas i samband med inbjudan.

Kvällsprogram: Höyrypanimo i Kotka

Övernattning: Original Sokos Hotel Seurahuone, Kotka

Program

Tisdagen den 26 oktober

9.00 Morgonkaffe vid Huutjärvi skola

9.30 Linjerna öppnas, anmälan

10.00 Seminariet öppnas, Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist

10.10 Välkommen till Pyttis, ordföranden i Pyttis kommunstyrelse Toni Vanhala

Hälsningar från regionstudiorna

10.20 Säsongsboende fortsätter vara populärt – iakttagelser ur Stugbarometern 2021, specialforskare Olli Voutilainen, Naturresursinstitutet

10.45 Kommunerna och delaktigheten för multilokala invånare, projektchef Manu Rantanen, Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

11.10 Paus

11.20 Smart anpassning – vad, varför, när?, forskningsdirektör Petri Kahila, Östra Finlands universitet, Spatia

11.50 Kommentarer: synpunkter på framtidens kommuner, konsultativ tjänsteman Suvi Savolainen, finansministeriet

12.30 Lunch

13.30 Småbåtstrafikens ekonomiska konsekvenser, forskningschef Petteri Ohtonen, yrkeshögskolan Haaga-Helia

13.50 Nätverksprojektet Habitability – Livskraftig och hållbar bosättning i skärgårds- och insjöområden (håller på att inledas), Pia Prost, Åbo Akademi och Anu Taipale, Päijänne-Leader

14.10 Utvärdering av hur nedläggningarna av byskolor påverkar barnen och regionernas livskraft (håller på att inledas), Hannele Seppälä och Mari Räkköläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

14.30 Kaffepaus

15.00 Aktuella frågor inom skärgårdspolitiken

15.15 De som sitter i regionstudiorna ger sina synpunkter

16.00 Seminariet avslutas

Resa till hotellet på egen hand

18.30 Gemensam transport från hotellet till Höyrypanimo i Kotka

19.00 Kvällsprogram och middag

22.15 Gemensam transport till hotellet

Onsdag 27 oktober

9.00 Den guidade bussturen startar från Sokos Hotel Seurahuone

10.30 Ankomst till Maritimcentrum Vellamo

Guidad rundtur på utställningen Kohtalona Ruotsinsalmi

ca 12.00 Utflyktsdagen avslutas

Det är möjligt att äta lunch på egen bekostnad på restaurang Laakonki.

Mer information